Farské oznamy (9. september 2018, 23. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

9.9.

23. CEZROČNÁ NEDEĽA

7.30 

+ Maxim, Enzo a Manuel

9.00 

JV

+ rodičia, bratia Ján a Miroslav a starí rodičia

10.30

za farníkov

18.00

JD

+ Marian

Pondelok

10.9.

 

7.00

JV

+ otec František a rodina z oboch strán

18.00

+ Božena, Ondrej, Vladimír, Zdenka

Utorok

11.9.

 

7.00 

+ Peter

18.00

JV

+ rodičia Ján a Anna

Streda

12.9.

Najsv. mena Panny Márie, ľub. spom.

7.00

JV

+ Mária, Michal a Magdaléna

18.00

+ Ján, rodičia Katarína a Ján

Štvrtok

13.9.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cikrvi

7.00

+ Michal 

18.00 

JV

za zdravie a Božie požehnanie

Piatok

14.9.

Povýšenie Svätého Kríža, sviatok

7.00

+ rodičia z oboch strán

18.00

JV

+ Anna a Vít

Sobota

15.9.

Sedembolestnej P. Márie, patrónky Slovenska, slávnosť

7.30

za milosť obrátenia brata Jána

9.00

JV

za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

18.00

JV

 + Ladislav

Nedeľa

16.9.

24. CEZROČNÁ NEDEĽA

7.30 

JV

+ Štefan, Emil, Mária, Emil Mária

9.00 

+ manžel Jozef a rodičia

10.30

JV

za farníkov

18.00

JD

za požehnanie Anny a Martina

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

 

 

15. výročie blahorečenia Zdenky Schelingovej a Vasiľa Hopka

Srdečne Vás pozývame na ďakovnú sv. omšu za blahorečenie sr. Zdenky Schelingovej a biskupa Vasiľa Hopku pri príležitosti 15. výročia. Sv. omša bude v piatok 14. septembra o 18.00h v našom kostole Svätej rodiny. Kazateľom bude duchovný otec gréckokatolíckej farnosti hieromučeníka Vasiľa Hopka, ktorá pôsobí v našom kostole. Po sv. omši bude premietanie filmu o bl. Vasiľovi. Toto výročie by sme si chceli pripomenúť aj tradičnou cyklopúťou ku cti našich blahoslavených, ktorá sa uskutoční v nedeľu 16. septembra o 14.00h. Zraz je pred kostolom. Všetci ste srdečne vítaní. 

Prvé sv. prijímanie

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, cez týždeň v sakristii po sv. omšiach alebo na webovej stránke farnosti. Je potrebné, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesol rodič osobne na faru v úradných hodinách najneskôr do konca septembra. Príprava detí bude prebiehať ako minulý rok počas detských sv. omší, ktoré budú bývať v stredu o 18.00h a začne sa v októbri.

 

Zápis na birmovku

Do 30. septembra môžu súčasní ôsmaci a vyššie (resp. terciáni a vyššie na 8-ročných gymnáziách), podať prihlášku na birmovku. Prihlášku nájdete na internete, v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Vyplnenú prihlášku nech prinesie birmovanec osobne (nie rodičia alebo st. rodičia) do kancelárie v úradných hodinách. 

Katechézy

O. Andrej i o. Juraj budú od septembra mávať katechézy pre dospelých v utorokpo sv. omši. 

Púť do Šaštína

Pozývame mladých zúčastniť sa Národnej púte v Šaštíne. Program začína už v piatok 14.9. na poludnie pešou púťou s otcom biskupom Jozefom Haľkom od rieky Moravy pri Závode, ktorá smeruje po stopách Titusa Zemana do Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Bližšie informácie o programe pre pútnikov v Šaštíne sú na plagáte na výveske, ako aj na stránkach www.mladezba.sk a www.cliptime.sk. Registrácia pútnikov, ktorí potrebujú nocľah alebo stravu, sa uzatvára v stredu 12.9.