Farské oznamy (16. september 2018, 24. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

16.9.

24. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 JV + Štefan, Emil, Mária, Emil Mária
9.00 + manžel Jozef a rodičia
10.30 JV za farníkov
18.00 JD za požehnanie Anny a Martina

Pondelok

17.9.

  7.00 JV za Božie požehnanie pre rodinu
18.00 + mama Anna

Utorok

18.9.

  7.00 za Božie požehnanie pre Janka
18.00 JV + rodičia z oboch strán
Streda

19.9.

  7.00 JV + otec Anton
18.00 + otec Imrich
Štvrtok

20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 7.00 + starí rodičia z boch strán a ich deti
18.00 JV + príbuzní z oboch strán

Piatok

21.9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Michala
18.00 JV + Mária

Sobota

22.9.

  7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Miroslavu s rodinou
     

Nedeľa

23.9.

25. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 JV + Mária a Šebastián a ich vnuk Jožko
10.30 za farníkov
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 15. výročie blahorečenia Zdenky Schelingovej a Vasiľa Hopka

V týchto dňoch si pripomíname 15. výročie návštevy sv. Jána Pavla II. a beatifikácie biskupa Vasiľa Hopka a sr. Zdenky Schelingovej v našej farnosti. Po piatočnej slávnostnej sv. omši by sme si chceli aj dnes popoludní symbolicky pripomenúť túto dôležitú udalosť pre našu farnosť i pre celú Petržalku a Bratislavu cyklopúťou po Petržalke. Uskutoční sa dnes 16. septembra popoludní. Vyrazíme o 14.00h. Zraz je pred kostolom. Pôjdeme po cyklotrasách a rekreačne, takže môžte spokojne prísť aj s deťmi, ktoré zvládajú bicyklovanie. Máme k dispozícii aj tričká v pápežskej žltej farbe, ktoré nás rozlíšia. Zastavíme sa v kostole Sedembolestnej Panny Márie a prejdeme po hrádzi pod mostami  Prístavný, Apollo a Nový most a prejdeme ku kostolu Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí. Potom sa vrátime do nášho pastoračného centra, kde nás bude čakať malé občerstvenie, ktoré pripravia naši ochotní farníci. O 14.00h môžu prísť aj necyklisti, ktorí nás potom môžu sprevádzať modlitbou v kostole. Zapojiť sa môžu okrem modlitby aj nejakým tým príspevkom do občerstvenia. Tešíme sa na Vás!

Prvé sv. prijímanie

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, cez týždeň v sakristii po sv. omšiach alebo na webovej stránke farnosti. Je potrebné, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesol rodič osobne na faru v úradných hodinách najneskôr do konca septembra. Príprava detí bude prebiehať ako minulý rok počas detských sv. omší, ktoré budú bývať v stredu o 18.00h a začne sa v októbri.

Zápis na birmovku

Do 30. septembra môžu súčasní ôsmaci a vyššie (resp. terciáni a vyššie na 8-ročných gymnáziách), podať prihlášku na birmovku. Prihlášku nájdete na internete, v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Vyplnenú prihlášku nech prinesie birmovanec osobne (nie rodičia alebo st. rodičia) do kancelárie v úradných hodinách.

Biela pastelka – zbierka pre nevidiacich

September je mesiacom verejnej finančnej zbierky pre nevidiacich Biela pastelka, pod patronátom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V budúcom týždni po dopoludňajších sv. omšiach v nedeľu budú pred kostolom dobrovoľníci Únie konať túto verejnú zbierku pre nevidiacich a slabozrakých. S konaním zbierky pred kostolom súhlasil aj o. arcibiskup. Za symbolickú bielu pastelku je príspevok 1 euro na podporu programov a potrieb zrakovo znevýhodnenej verejnosti. Za vaše príspevky Únia nevidiacich vyjadruje poďakovanie.