Farské oznamy (23. sept. 2018, 25. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

23.9.

25. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 JV + Mária a Šebastián a ich vnuk Jožko
10.30 za farníkov
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Pondelok

24.9.

  7.00 JV poďakovanie za 70 rokov života
18.00 + rodičia Rozália a Pavol, Helena a Július a starí rodičia

Utorok

25.9.

  7.00 + rodičia
18.00 JV + Irena, Jozef a Anna
Streda

26.9.

Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov, ľub. spom. 7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Evu
18.00 JV + Rozália, Zuzana a rodina
Štvrtok

27.9.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spom. 7.00 JV + rodičia Benedikt a Antónia a starí rodičia z oboch strán
18.00 za zdravie a Božie požehnanie

Piatok

28.9.

  7.00 JV + starí rodičia z oboch strán a celá rodina
18.00 + Ľudovít, Jozefína a rodičia z oboch strán

Sobota

29.9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok 7.30 JV + rodičia Michal a Brigita
     

Nedeľa

30.9.

26. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 JV + otec Michal, starí rodičia a ich deti
9.00 + otec František
10.30 JV za farníkov
18.00 + brat Michal a jeho rodina

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

Výročná farská poklona

V očakávaní blahorečenia tento týždeň v pondelok 24. 9. máme v našej farnosti aj výročnú farskú eucharistickú adoráciu pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Eucharistiu vyložíme na poklonu po rannej svätej omši do večernej svätej omše, na konci ktorej udelíme eucharistické požehnanie. Prosíme, aby ste sa zapísali na jednodlitvé hodiny dňa, aby bola istota, že eucharistický Ježiš nezostane opustený. Hárky sú vzadu pri novinách.

Púť Ružencového bratstva

Horliteľ Ružencového  bratstvo našej farnosti pozýva svojich členov aj nečlenov na 12. púť Ružencových bratstiev do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Termín púte je 6. október 2018. Poplatok pre členov RB je zdarma. Poplatok pre nečlenov RB je 5,- €. Odchod autobusu od kostola  v sobotu ráno. t.j. 6. októbra 2018 o 6.30 hod. Prihlásiť sa je možné v pondelok t.j. 24.09. 2018 po adoracii u p. Kiššovej, tel. 0918 756 488. Program púte  je na výveske.

Farská knižnica

Farská knižnica bude počnúc piatkom 28. septembra otvorená pravidelne každý piatok od 17:00 do 18:00.

Prvé sv. prijímanie

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, cez týždeň v sakristii po sv. omšiach alebo na webovej stránke farnosti. Je potrebné, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesol rodič osobne na faru v úradných hodinách najneskôr do konca septembra. Príprava detí bude prebiehať ako minulý rok počas detských sv. omší, ktoré budú bývať v stredu o 18.00h a začne sa v októbri.

Zápis na birmovku

Do 30. septembra môžu súčasní ôsmaci a vyššie (resp. terciáni a vyššie na 8-ročných gymnáziách), podať prihlášku na birmovku. Prihlášku nájdete na internete, v sakristii alebo v kancelárii farského úradu. Vyplnenú prihlášku nech prinesie birmovanec osobne (nie rodičia alebo st. rodičia) do kancelárie v úradných hodinách.

Slávnostná sv. omša v Katedrále sv. Martina

Srdečne pozývame veriacich na svätú omšu, ktorú bude v utorok 25. septembra 2018 o 19.00 hod. v Katedrále sv. Martina sláviť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti spomienky na blahoslaveného Karola Habsburského, ktorého relikvia sa uchováva v našej katedrále.

Modlitbové trojdnie

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha pozýva všetkých na spoločnú modlitbu v dňoch 28.-30.9.2016  o 17.00 hod. do kostola Loretánskej Panny Márie u uršulínok v Bratislave. Plagát je na nástenke pri vchode do kostola.

Biela pastelka – zbierka pre nevidiacich

September je mesiacom verejnej finančnej zbierky pre nevidiacich Biela pastelka, pod patronátom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Dnes po dopoludňajších sv. omšiach budú pred kostolom dobrovoľníci Únie konať túto verejnú zbierku pre nevidiacich a slabozrakých. S konaním zbierky pred kostolom súhlasil aj o. arcibiskup. Za symbolickú bielu pastelku je príspevok 1 euro na podporu programov a potrieb zrakovo znevýhodnenej verejnosti. Za vaše príspevky Únia nevidiacich vyjadruje poďakovanie.

DOBRO BAZÁR

Saleziánske stredisko na Mamateyovej Vás pozýva na DOBRO BAZÁR, na ktorom nájdete množstvo detských vecí za symbolickú cenu. Celý výťažok pôjde na podporu aktivít saleziánov a DOMky pre základné školy. Bazár sa uskutoční v sobotu 29. septembra od 9.00-16.00h v saleziánskom stredisku. Je možné aj darovať pekné a zachovalé detské veci a priniesť ich na budúcu nedeľu do sakristie na Mamatyeovej.