Farské oznamy (30. september 2018, 26. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

30.9.

26. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 JV + otec Michal, starí rodičia a ich deti
9.00 + otec František
10.30 JV za farníkov
18.00 + brat Michal a jeho rodina

Pondelok

1.10.

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka 7.00 JV + Štefan, Emil, Mária, Emil a Mária
18.00 za Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu

Utorok

2.10.

Svätých anjelov strážcov, spomienka 7.00 + brat Jaroslav a Štefan
18.00 JV + Matilda, Fridrich, syn Jozef a starí rodičia
Streda

3.10.

  7.00 + rodičia, starí rodičia a krstní rodičia
18.00 JV + rodičia Magdaléna a Otto a brat Jozef
Štvrtok

4.10.

Sv. Františka Assiského, spomienka 7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre sestru a brata s rodinou
18.00 + rodičia František a Leopoldína

Piatok

5.10.

  7.00 + Adam
18.00 JV za požehnanie a zdravie rodiny

Sobota

6.10.

  8.00 za členov Ružencového bratstva
     

Nedeľa

7.10.

27. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 + Ignác a Mária
9.00 RTVS + manželka Ľudmila a syn Michal
10.30 JV za farníkov
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

Stretnutie klubu kresťanských seniorov

V pondelok 1. októbra o 15.30h bude v Pastoračnom centre stretnutie Klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola. Ste srdečne pozvaní.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 6. októbra 2018 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Prvý piatok

Tento týždeň budeme spovedať k prvému piatku každý deň večer od 17.00h a keď bude potrebné i cez sv. omše. Veľmi Vás prosíme, aby ste si sv. spoveď nenechávali až na štvrtok a piatok a tiež aby ste podľa možnosti prichádzali pred sv. omšou.

Prvé sv. prijímanie a birmovka

Je ešte stále možnosť priniesť prihlášku na 1. sv. prijímanie počas úradných hodín. V stredu počas večernej sv. omše sa začne farská príprava prvoprijímajúcich detí. Po sv. omši budú mať rodičia stretnutie s o. Jurajom. O deti sa zatiaľ postarajú animátorky. Podobne ak ste nestihli priniesť prihlášku na birmovku, môžete tak urobiť ešte v tomto týždni.

Lectio divina

Pozývame veriacich na modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina s názvom „Pane, začni žehnať svojho sluhu“ (2Sam 7, 18-29), ktoré sa bude konať v stredu 3. októbra 2018 o 20.00 hod. v Katedrále sv. Martina.