Farské oznamy (21. októbra 2018, 29. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

21.10.

29. CEZROČNÁ NEDEĽA

(Misijná nedeľa)

7.30 + synovec Stanislav
9.00 JV + Dominik, Mária, Ladislav, Anna a rodičia z oboch strán
10.30 za farníkov
18.00 JV najbližší zosnulí

Pondelok

22.10.

Sv. Jána Pavla II. pápeža, ľubovoľná spomienka 7.00 JV + rodičia
18.00 + rodičia Jozef a Apolónia a starí rodičia z oboch strán

Utorok

23.10.

  7.00 + Mária, Jozef a Rozália
18.00 JV za zdravie, Božiu pomoc a silu Ducha Svätého pre manželov
Streda

24.10.

  7.00 + Adam
18.00 JV + Jozef a Dušan
Štvrtok

25.10.

  7.00 JV za dobrodincov Oratória
18.00 + František, Františka a celá rodina

Piatok

26.10.

  7.00 JV  
18.00 + rodičia a súrodenci

Sobota

27.10.

  7.30 za lekárov
     

Nedeľa

28.10.

30. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 JV + Karol (10. výr.), rodičia a bratia
9.00 + rodičia Katarína a Ladislav
10.30 JV za farníkov
18.00 + rodičia, brat a syn Matej

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Zbierka na misie

Dnes je misijná nedeľa. Po všetkých sv. omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za Vašu veľkodušnosť nech Vás Pán Boh odmení.

Katechéza pre dospelých

V utorok po sv. omši budú v pastoračnom centre katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

Zmena času

V noci z 27. na 28. októbra (zo soboty na nedeľu) sa mení čas. O 03.00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 stredoeurópskeho času, čiže spíme o hodinu dlhšie.

Párty svätých

Aj tento rok by sme chceli pripraviť pre naše deti zábavno-kultúrno-duchovný večer s názvom „Večer všetkých svätých“, pri ktorom chceme deťom príťažlivým spôsobom pomôcť lepšie porozumieť tomuto sviatku a kresťanským zvykom. Pod vedením kňazov, seminaristov a animátorov sa budú konať v Pastoračnom centre rozličné hry, scénky, tance, ukazovačky, ktoré budú prepletené katechézou o skutočnom význame sviatku Všetkých svätých a Dušičiek. Deti sa môžu obliecť do šiat, ktoré pripomínajú jednotlivých svätých a tak sa o nich niečo dozvedieť. Ide nám o to, aby sme našim deťom dali alternatívu zážitku propri odkresťančených halloweenskych večierkoch, ktoré banalizujú dôležité skutočnosti, a aby sme vysvetlili podstatu tohto sviatku. Toto podujatie bude v stredu 31. októbra v predvečer sviatku Všetkých svätých od 15.00h. Súčasťou programu bude sv. omša pri sviečkach o 18.00h. Deti i rodičov srdečne pozývame. V piatok po sv. omši bude organizačné stretnutie animátorov v Pastorku. Pozývame všetkých, aby sa prišli zapojiť do príprav a organizácie.Prosíme o pomoc aj naše šikovné gazdinky, ktoré môžu pripraviť nejaké dobroty do občerstvenia našej nebeskej hostiny.