Farské oznamy (14. októbra 2018, 28. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

14.10.

28. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 za Božiu pomoc a požehnanie pre Juraja a brata Antona
9.00 za požehnanie pre dcéru
10.30 za farníkov
18.00   + Dušan, Peter a celá rodina

Pondelok

15.10.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spom. 7.00 + rodičia Štefan a Irena a brat Peter
18.00 JV + Terézia, Michal a syn Peter

Utorok

16.10.

  7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Ignáca, Zdenku a rodinu
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre Alexandru Franciscu
Streda

17.10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom. 7.00 + rodičia Ján a Oľga
18.00 JV + Michal a Paulína
Štvrtok

18.10.

Sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok 7.00 JV za uzdravenie
18.00 + Rozália

Piatok

19.10.

  7.00 JV za dobrodincov
18.00 za Božiu pomoc pre Martinu a jej rodinu

Sobota

20.10.

  7.30 JV za brata Peťa a jeho rodinu
     

Nedeľa

21.10.

29. CEZROČNÁ NEDEĽA

(Misijná nedeľa)

7.30 + synovec Stanislav
9.00 JV + Dominik, Mária, Ladislav, Anna a rodičia z oboch strán
10.30 za farníkov
18.00 JV najbližší zosnulí

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Katechéza pre dospelých

V utorok po sv. omši budú v pastoračnom centre katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

Zbierka na misie

Budúca nedeľa je misijná. Po všetkých sv.omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za Vašu veľkodušnosť nech Vás Pán Boh odmení.