Farské oznamy (28. október 2018, 30. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

28.10.

30. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 JV + Karol (10. výr.), rodičia a bratia
9.00 + rodičia Katarína a Ladislav
10.30 JV za farníkov
18.00 + rodičia, brat a syn Matej

Pondelok

29.10.

  7.00 za duše v očistci
18.00 JV + rodičia Beatrix a Jozef

Utorok

30.10.

  7.00 JV + príbuzní
18.00 + rodičia z oboch strán
Streda

31.10.

  7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
18.00 JV + Aurélia, Anton a Miriam
Štvrtok

1.11.

Všetkých svätých,

slávnosť

7.30 JD + manžel Ladislav a rodičia z oboch strán
9.00 JH + Anna
10.30 za farníkov
18.00 JV + Štefan, Ignác, Mária a starí rodičia

Piatok

2.11.

Spomienka všetkých verných zosnulých 7.00 JV + rodičia z oboch strán a sestry
18.00 za živých a zosmulých členov rodiny Debnárovej a Murínovej

Sobota

3.11.

  8.00 JV za členov Ružencového bratstva
     

Nedeľa

4.11.

31. CEZROČNÁ NEDEĽA 7.30 + členovia rodiny
9.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
10.30 za farníkov
18.00 JD + švagriná Drahoslava

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

 

Úradné hodiny

Úradné hodiny budú v tomto týždni iba v pondelok od 16.00 do 17.00h.

Katechéza pre dospelých

V utorok po sv. omši budú v pastoračnom centre katechézy pre dospelých.

Párty svätých

Už tradične pripravujeme pre deti zábavno-kultúrno-duchovný večer s názvom „Večer svätých“, pri ktorom chceme deťom príťažlivým spôsobom pomôcť lepšie porozumieť tomuto sviatku a kresťanským zvykom. Pod vedením kňazov, seminaristov a animátorov a detského zboru a orchestra sa budú konať v Pastoračnom centre rozličné hry, divadelné scénky, tance, ukazovačky, ktoré budú prepletené katechézou. Deti sa môžu obliecť do šiat, ktoré pripomínajú jednotlivých svätých a tak sa o nich niečo dozvedieť a stať sa ich ikonami. Ide nám o to, aby sme našim deťom dali alternatívu zážitku propri odkresťančených halloweenskych večierkoch, ktoré banalizujú dôležité skutočnosti. Toto podujatie bude v stredu 31. októbra v predvečer sviatku Všetkých svätých od 15.00h. Súčasťou programu bude sv. omša pri sviečkach o 18.00h. Po sv. omši pôjdeme v sprievode svetla a za spevu litánií k všetkým svätým do domu Betlehem sestier Misionárok lásky navštíviť chudobných, odovzdať im dary a zaspievať im. Preto môžte priniesť i ľubovoľný dar pre chudobných (napr. akékoľvek potraviny, ponožky, čiapku, rukavice a pod.). Privítame aj pomoc našich šikovných gazdiniek, ktoré môžu pripraviť nejaké dobroty do občerstvenia našej nebeskej hostiny.

Dušičková pobožnosť, odpustky

V piatok, v deň spomienky verných zosnulých budeme mať pri kríži dušičkovú pobožnosť po večernej sv. omši. Pripomíname, že veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. 11.) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätá spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň), modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

 

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 3. novembra 2018 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Spovedanie

Spovedať v tomto týždni budeme v pondelok, utorok, stredu a piatok od 17.00h, vo štvrtok ako v nedeľu.

Farská knižnica

Farská knižnica v tomto týždni otvorená nebude.