Farské oznamy (23. december 2018, 4. adventná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

23.12.

4. ADVENTNÁ NEDEĽA 7.30 + rodičia Mária a Ivan
9.00 + manžel a rodičia
10.30 JV za farníkov
18.00 JV + rodičia Mária, František a Juraj

Pondelok

24.12.

  7.30 JV na úmysel
22.00 za Spoločenstvo Kráľovnej rodiny
24.00 JV za Komunitu Oratória

Utorok

25.12.

Narodenie Pána,

slávnosť

7.30 za duše v očistci
9.00 + Pavol
10.30 JV za farníkov
18.00 JD za pokoj, pokoru a radosť pre Petru
Streda

26.12.

Sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok 7.30 JD + Štefan, Juraj a Mária
9.00 JV + Štefan a starí rodičia
10.30 na úmysel
Štvrtok

27.12.

Sv. Jána, apoštola, sviatok      
18.00 + Miroslav a rodičia z oboch strán

Piatok

28.12.

Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok      
18.00 za pokoj, pokoru a radosť pre Petru

Sobota

29.12.

Piaty deň oktávy Narodenia Pána 7.30 za pokoj, pokoru a radosť pre Petru
     

Nedeľa

30.12.

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA,

sviatok

7.30 JV + Anna, Július a starí rodičia
9.00 JV + rodičia Mária, Alojz a Hedviga
10.30 za farníkov
18.00 JD + rodičia a brat

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

Betlehemské svetlo

Po sv. omšiach si môžete odniesť betlehemské svetlo do svojich príbytkov.

Katechéza pre dospelých

Katechézy pre dospelých budú najbližšie v utorok 8. januára 2019.

Koledovanie Dobrej noviny

Aj tento rok sa naša farnosť zapojí  do koledníckej akcie Dobrá novina.  Pozývame všetky deti, ktoré by sa chceli stať koledníkmi na prípravné stretnutie, ktoré bude dnes o 15:30. Koledovať sa pôjde 26.12. Kto má záujem o návštevu koledníkov, môže sa zapísať na hárok, ktorý je pri sakristii.

Vianočná spoveď

Tí, ktorí sa ešte nestihli vyspovedať k sviatkom majú poslednú možnosť ešte dnes v kostole Sedembolestnej Panny Márie od 15:00 do 18:00 a v rovnakom čase aj na Mamateyke.

Úradné hodiny

Úradné hodiny v tomto týždni nebudú.

Ofera

Na sviatok Narodenia Pána a na sviatok Svätej rodiny bude po sv. omši obvyklá vianočná a hodová farská ofera. Za vaše milodary vám vyslovujeme vopred Pán Boh odmeň.

Požehnanie detí pri jasličkách vonku pri kostole, sviatok sv. Štefana

Na sviatok Narodenia Pána  po sv. omši o 9.00h a o 10.30h urobíme krátky obrad požehnania detí pri jasličkách vonku pred kostolom. Sv. omše na sviatok sv. Štefana budú iba doobeda. Sv. omše vo všedné dni budú do piatku iba večer o 18:00.

Slávnosť titulu chrámu

Po sv. omši bude pred kostolom tradičné agapé. Prosíme šikovné gazdinky, ktoré môžu, aby priniesli niečo na spoločný stôl.

Obnovenie manželských sľubov

V nedeľu 30. decembra na sviatok Svätej rodiny bude pri ranných sv. omšiach obnovenie manželských sľubov a požehnanie manželov. Odporúčame, aby manželia sedeli počas sv. omše vedľa seba.

Hlas Svätej rodiny, Adsum

Dávame do pozornosti nové číslo farského časopisu „Hlas Svätej rodiny“, ktorý si môžete zobrať dnes po sv. omši (zdarma). Za dobrovoľný príspevok si môžte od bohoslovcov zobrať aj ich časopis Adsum.

Trojkráľové požehnanie

Počas obdobia Zjavenia Pána (6.1.-13.1.) bude možnosť dať si požehnať byt. V prípade, že máte záujem o toto trojkráľové požehnanie vášho príbytku, nahláste sa v sakristii (aj približný vyhovujúci čas). Presný čas dohodneme telefonicky.

Farská zábava

Chystáme aj tento rok farskú zábavu, ktorá sa bude konať 19. januára 2019. Všetkých Vás už vopred srdečne pozývame. O možnosti získania lístkov na toto podujatie Vás ešte budeme informovať vo farských oznamoch.

Kniha Mons. Gavendu

Pred Vianocami je opäť v ponuke ďalšia kniha Mons. Gavendu „Retro-vízie“, ktorú si môžte zakúpiť v sakristii. Je to dobrý tip na vianočný darček. Je možné si kúpiť aj knihy z ponuky denníka Postoj: „Vyriekli krivé svedectvo“ o stáročných protikatolíckych nepravdách od Rodneyho Starka i kniha „Choďte do celého sveta“, príbehy slovenských biskupov pôsobiacich v zahraničí.