Farské oznamy (30. december 2018, nedeľa Svätej rodiny)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

30.12.

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA,

slávnosť

7.30 + Anna, Július a starí rodičia
9.00 JV + rodičia Mária, Alojz a Hedviga
10.30 JV za farníkov
18.00 JD + rodičia a brat

Pondelok

31.12.

Siedmy deň oktávy Narodenia Pána      
17.00 JV ďakovná

Utorok

1.1.

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky 7.30 JD + Alojzia a Jozef
9.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
10.30 JV za farníkov
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava
Streda

2.1.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi      
18.00 JV + manžel Augustín a matka Mária
Štvrtok

3.1.

Najsvätejšieho mena Ježiš      
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru Dominiku

Piatok

4.1.

       
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre Stanislava

Sobota

5.1.

  7.30 za Ružencové bratstvo
     

Nedeľa

6.1.

ZJAVENIE PÁNA,

slávnosť

7.30 JD + rodičia, bratia a švagor
9.00 JV + rodičia Anna a Ján
10.30 za farníkov
18.00 + Michal a Ľudmila

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

Úradné hodiny

Úradné hodiny v tomto týždni nebudú.

Ofera

Dnes bude po sv. omši obvyklá hodová farská ofera. Za vaše milodary vám vyslovujeme vopred Pán Boh odmeň.

Slávnosť titulu chrámu

Po sv. omši o 10:30 bude pred kostolom tradičné agapé, všetkých srdečne pozývame.

Ďakovná pobožnosť na konci roka

Zajtra bude večerná sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou na konci roka. Sv. omša bude už zo slávnosti Bohorodičky, zaspievame TE DEUM. Obzrieme sa za uplynulým rokom v živote farnosti, oboznámime vás s duchovným stavom farnosti a štatistikami.

Slávenie na Starý rok 2018

V pondelok v noci vás pozývame aj na animovanú eucharistickú adoráciu od 23.30h spojenú s požehnaním o polnoci. Po požehnaní si pred kostolom pripijeme a zaželáme všetko najlepšie do Nového roka 2019.

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie

Kto sa pri verejnej pobožnosti v deň slávnosti Bohorodičky, 1. januára, zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu Veni, Creator Spiritus, čiže Príď, Duchu Svätý Tvorivý, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Sv. omše

Aj v tomto týžni bude iba jedna sv. omša za deň: v pondelok večer o 17.00h. a od stredy do piatku bude sv. omša večer o 18.00h.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 5. januára 2019 o 7.30h bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30h a po ňom o 8.00h bude svätá omša.

Dobrá novina

26. decembra prebiehal v našej farnosti 24. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Dve skupiny koledníkov navštívili spolu 15 rodín a sestry Matky Terezy. Od rodín a individuálnych darcov sa vyzbieralo spolu 770 Eur. Vyzbierané peniaze sa použijú predovšetkým pre deti, mladých ľudí a vdovy v Ugande a na ďalšie rozvojové projekty pre ľudí v núdzi v Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni, Rwande a Tanzánii.

Trojkráľové požehnanie

Počas obdobia Zjavenia Pána (6.1.-13.1.) bude možnosť dať si požehnať byt. V prípade, že máte záujem o toto trojkráľové požehnanie vášho príbytku, nahláste sa v sakristii (aj približný vyhovujúci čas). Presný čas dohodneme telefonicky.

Farská zábava

Chystáme aj tento rok farskú zábavu, ktorá sa bude konať 19. januára 2019. Všetkých Vás už vopred srdečne pozývame. O možnosti získania lístkov na toto podujatie Vás ešte budeme informovať vo farských oznamoch.