Farské oznamy (13. január 2019, po nedeli krstu Pána)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

13.1.

KRST KRISTA PÁNA,

sviatok

7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre dcéry s rodinami
9.00 MG + Alexander a Petronela
10.30 JV za farníkov
18.00 JD za Božie požehnanie v rodine

Pondelok

14.1.

  7.00 JV + Marta a rodičia
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Utorok

15.1.

  7.00 + Eva
18.00 JV za obrátenie synov a súrodencov
Streda

16.1.

  7.00 + Ján
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre Karolínli a jej rodičov
Štvrtok

17.1.

Sv. Antona, opáta, spomienka 7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.00 JV za požehnanie rodiny

Piatok

18.1.

  7.00 JV ako poďakovanie
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodičov

Sobota

19.1.

  7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
     

Nedeľa

20.1.

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 + otec Karol
9.00 JV + rodičia a brat Jozef
10.30 za farníkov
18.00 JD + Tibor a nevesta Erika

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný, MG – vdp. Marián Gavenda

 

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši  budúv Pastoračnom centre katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od 18. do 25. januára je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

Farská zábava

Ako ste sa mohli dočítať v našom Hlase Svätej rodiny, chystáme aj tento rok farskú zábavu, ktorá sa bude konať túto sobotu 19. januára 2019. Mottom tohtoročnej zábavy sú slová svätého Pavla: „Radujte sa v Pánovi.“ Všetkých Vás srdečne pozývame. Zúčastnitť sa môžte aj ako jednotlivci, nielen ako páry. Súčasťou zábavy bude aj krátky kultúrny program, ktorí si pripravia niektorí z Vás farníkov. Je to príležitosť neformálne sa spoznať s ľuďmi z farnosti a utužiť farské spoločenstvo, a samozrejme sa zabaviť. Počas zábavy sa bude podávať guláš. Ostatné občerstvenie bude z toho, čo kto prinesie. Súčasťou zábavy bude aj tombola. Výťažok z nej venujeme domu Betlehem sestier Misionárok Lásky svätej Matky Terezy, ktorý sa nachádza v našej farnosti na Rovniankovej ul. Ak by niekto chcel priniesť cenu do tomboly, prosíme, aby ste ju priniesli na faru najneskôr do piatka večera. Dnes po sv. omšiach bude možné získať lístky na toto podujatie. Účastnícky poplatok je 10 €.