Farské oznamy (3. február 2019, 4. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

3.2.

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JD + Alexander, Helena a Anton
9.00 DD za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
10.30 JV za farníkov
18.00 JV + manželka Anna, Vincent, Anna a Štefan

Pondelok

4. 2.

  7.00 ĽM + Adam, Božena
18.00 JV za Božiu pomoc pre Miloslavu a Jozefa s rod.

Utorok

5. 2.

Sv. Agáty, panny a mučenice, sp. 7.00 ĽM + otec Viliam a rodičia z oboch strán
18.00 JV + Ivan, Alžbeta, Valéria a František
Streda

6. 2.

Svätého Pavla Mikiho a spoloč., mučeníkov, sp. 7.00 ĽM + Mária
18.00 JV + rodičia Juraj a Anna a st. rod. z oboch strán
Štvrtok

7. 2.

  7.00 ĽM za kňazov a kňazské povolania
18.00 JV + Miriam, Anton, Aurelia

Piatok

8. 2.

Svätej Jozefíny Bakhity, panny, ľ. sp. 7.00 ĽM za ochranu rodín
18.00 JV za Božiu pomoc pre rodinu

Sobota

9. 2.

Panny Márie v sobotu 7.30 JV za Božiu pomoc pre Oľgu a Karin
     

Nedeľa

10. 2.

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 za pani kostolníčku a jej rodinu
9.00 JV + Alojzia, rodičia a svokrovci
10.30 JV za farníkov
18.00 + rodičia Štefan, Helena, súrodenci, Gabriela, Michal

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný, DD – vdp. Daniel Dian

 

Katechéza pre dospelých

V utorok po sv. omši bude katechéza pre dospelých (skupina o. Juraja).

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

 

 

Spovedanie

Aj tento týždeň bude asi ešte obmedzené spovedanie počas sv. omší, nakoľko otec Andrej je stále chorý.

Duchovná podpora Pochodu za život

V januári bola spustená možnosť duchovne podporiť pripravovaný Pochod za život aj modlitbovou a pôstnou reťazou. Spojme sa nielen potom v uliciach, ale aj teraz podľa našich možností účastníckym prihlásením sa do spomínaných reťazí pomocou stránky http://pochodzazivot.sk/duchovna-podpora,kde treba kliknúť na Online formulár a vpísať zopár údajov o sebe. Je možné vybrať si dátum a čas modlitby v polhodinových intervaloch a termín pôstu v dňových intervaloch.

Stretnutie seniorov

V pondelok (4.2.2019) o 15:30h  bude v pastoračnom centre stretnutie klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka su na nástenke pri vchode do kostola.

Pobirmovanecké stretká

Prvé PoBirmovanecké stretko sa uskutoční v piatok 8. 2. 2019 po sv. omši o 19h. Stretávame sa pri sakristii. Prvé stretko bude hlavne informačné, dohodneme sa na presnom čase stretiek. Stretká budú približne každé 2 týždne. Všetci sú pozvaní, nielen minuloroční birmovanci. Veková hranica bude cca 18-20 rokov. Stretká bude viesť animátorka Annamária Brathová.

Adorácia rodín za rodiny

Pozývame rodiny, aby sa zapojili do pripravovanej Adorácie rodín za rodiny, ktorá sa v našej farnosti uskutoční dňa 18. 2. 2019. Táto aktivita prebieha v spolupráci s farnosťami, rehoľnými komunitami a kresťanskými organizáciami na Slovensku pod záštitou Familiae Locum – Rodinkovo, n. o. Adorácia bude prebiehať v kostole Sv. Rodiny v čase od 8:00 do 20:00. Je potrebné, aby sa na každú hodinu prihlásila minimálne jedna rodina (nemusí byť celá, môže byť aj zástupca), ktorá preberie zodpovednosť za tú konkrétnu hodinu. Je možné, aby sa prihlásili na jednu konkrétnu hodinu aj viaceré rodiny, avšak jedna rodina bude stanovená za zodpovednú. Viac si o tejto iniciatíve môžete prečítať na uvedenej stránke: https://www.adoraciarodin.sk/a2019-02-18/. V prípade Vášho záujmu môžete vyplniť návratku alebo môžete kontaktovať zodpovedné osoby. V kostole budú v najbližších dňoch pri novinách vzadu položené návratky v papierovej forme, v troch sériách a vždy s konkrétnou hodinou. V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať p. Brunckovú prostrednícvom emailu (brunckovar@gmail.com) alebo na tel. č. 0908 231 389. Prípadne sa môžete zapísať do zoznamu. Prosíme, aby ste tak urobili čo najskôr.

Lyžovačka v Dolomitoch

Srdečne Vás pozývame na lyžovačku v Dolomitoch v čase od 16.-23. februára 2019. Lyžovačku organizuje naše Oratórium. Ak radi lyžujete, a chcete to spojiť i s dobrou partiou a duchovným programom, neváhajte a pridajte sa. Ešte máme pár voľných miest. Prihlásiť sa môžte tu: http://www.goo.gl/J3UznG. Informácie Vám poskytne o. Juraj, ktorý sa lyžovačky zúčastní a zabezpečí každý deň sv. omšu. Na veku, pohlaví, ani úrovni lyžovania nezáleží. Predpokladané náklady na cestu, ubytovanie a skipassy sú 700-800 €.