Farské oznamy (3. marec 2019, 8. cezročná nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

3.3.

8. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV za najbližších zosnulých
9.00 + Jaroslav
10.30 JV za farníkov
18.00 + manžel Klement, roidičia a súrodenci

Pondelok

4.3.

  7.00 + Ignác, Mária a Štefan
18.00 JV + otec a mama

Utorok

5.3.

  7.00 za pokoj pre seniorov v Domove dôchodcov
18.00 JV + členovia rodiny
Streda

6.3.

POPOLCOVÁ STREDA 7.00 za Božiu pomoc pre Martinku a jej rodinu
18.00 JV + Ján a Elena a krstní rodičia
Štvrtok

7.3.

  7.00 JV + Oľga, Ján a Stanislav
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Piatok

8.3.

  7.00 JV + rodičia z oboch strán, sestra Mária a brat Viliam
18.00 + rodičia Štefan, Ján, Melania a Mária

Sobota

9.3.

  7.30 JV na úmysel
     

Nedeľa

10.3.

1. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 + rodičia Mária a František
9.00 JV za zdravie a Božiu pomoc
10.30 za farníkov
18.00 JV + rodičia Alexander a Helena a starí rodičia z oboch strán

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Fašiangové herné popoludnie

Srdečne pozývame všetkých na fašiangové herné popoludnie v pastoračnom centre pri Kostole Sv. rodiny, ktoré sa uskutoční v nedeľu 3. 3. od 14:30. Organizátori zabezpečia dostatok moderných spoločenských hier pre deti i dospelých, ale môžete si priniesť aj vlastné. Pozývame všetkých aby si prišli zahrať rôzne typy hier a aj takouto formou opäť utužili naše farské spoločenstvo.

 

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši budú katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

Na popolcovú stredu pozývame všetky deti k účasti na sv. omši.

Popolcová streda

Popolcovou stredou sa začína Pôstne obdobie. Popolcová streda je deň pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu (od 14. roku), ktoré sa nemôže nehradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená, že sa môžeme iba raz do dňa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa – od 18. do 60. roku života).

Pobožnosť krížovej cesty

V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty každý piatok a nedeľu vždy o 17:15. Ak chcú viesť krížovú cestu aj niektoré spoločenstvá, prosíme, aby sa zapísali na hárok pri sakristii. Aj tento rok počas nedieľ pôstneho obdobia bude pre veriacich petržalských farností chodiť do Marianky veľkokapacitný autobus na pobožnosti krížovej cesty. Tento autobus však ešte nemáme potvrdený, túto informáciu vám upresníme na Popolcovú stredu a v budúcu nedeľu. Začiatok Krížovej cesty bude vždy o 15:00 hod. Na 3. pôstnu nedeľu pripravuje Krížovú cestu naša farnosť Svätej rodiny.

Zbierka na charitu

Na budúce nedeľu bude jarná zbierka na Katolícku charitu. Za vaše milodary vás Pán Boh odmeň! Na nástenke nájdete plagátik s informáciami o použití prostriedkov zo zbierky na charitu.

Lectio divina

V stredu 6. marca 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov „Seď po mojej pravici“(Ž 110).

Pôstna krabička

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila na aktuálne pôstne obdobie už ôsmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Vďaka príspevkom z tejto iniciatívy SKCH prevádzkuje dve centrá pomoci v Ugande a Rwande. Pôstne krabičky sú k dispozícii v predsieni kostola. Viac informácií nájdete na plagáte a www.postnakrabicka.sk.

Biblia pre všetkých

Arcidiecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka veriacim farností Bratislavskej arcidiecézy možnosť zapojiť sa do 8. ročníka biblickej súťaže Biblia pre všetkých. Vybraná kniha Svätého písma pre tohtoročnú súťaž je Evanjelium podľa Matúša.Súťaž bude aj tento rok prebiehať na farskej, dekanátnej a napokon diecéznej úrovni. Zapojiť sa do nej môžu veriaci bez obmedzenia veku, vždy v trojčlenných, ľubovoľne vytvorených družstvách vo farnosti. Je potrebné, aby jednotlivé družstvá poslali prihlášky do súťaže po potvrdení miestnym farárom do 15. marca 2019. Prihlášky môžete dostať u o. Andreja.

Stretnutie seniorov

V pondelok (4.3.2019) o 15:30h  bude v pastoračnom centre stretnutieklubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka su na nastenke pri vchode do kostola.