Krížová cesta Petržalčanov v Marianke

Aj tento rok počas nedieľ pôstneho obdobia bude pre veriacich petržalských farností chodiť do Marianky veľkokapacitný autobus na pobožnosti krížovej cesty. Informácie nájdete na nástenke. Začiatok Krížovej cesty bude vždy o 15:00 hod. Na 3. pôstnu nedeľu pripravuje Krížovú cestu naša farnosť Svätej rodiny.