Farské oznamy (10. marca 2019, 1. pôstna nedeľa)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

10.3.

1. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 + rodičia Mária a František
9.00 JV za zdravie a Božiu pomoc
10.30 za farníkov
18.00 JV + rodičia Alexander a Helena a starí rodičia z oboch strán

Pondelok

11.3.

  7.00 JV + Kamil
18.00 + František a jeho rodičia

Utorok

12.3.

  7.00 + Karol a Božena
18.00 JV + otec, starý otec a svokor Pavol
Streda

13.3.

  7.00 za Božie požehnanie pre rodinu
18.00 JV + rodičia, starí rodičia a krstní rodičia
Štvrtok

14.3.

  7.00 JV za Božie požehnanie pre sestru a brata s rodinou
18.00 + otec a brat

Piatok

15.3.

  7.00 za Božie požehnanie pre Milana
18.00 JV + rodičia Vít a Jana

Sobota

16.3.

  7.30 + manžel Miloš
     

Nedeľa

17.3.

2. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 JD + otec Leopold
9.00 + rodičia Gabriel a Terézia a švagor Ján
10.30 JV za farníkov
18.00 + Jozef, Irena a súrodenci

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

 

Zbierka na charitu

Dnes je jarná zbierka na Katolícku charitu. Za vaše milodary vás Pán Boh odmeň! Na nástenke nájdete plagátik s informáciami o použití prostriedkov zo zbierky na charitu.

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši budú katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

Pobožnosť krížovej cesty

V pôstnom období bude bývať pobožnosť krížovej cesty každý piatok a nedeľu vždy o 17:15. Ak chcú viesť krížovú cestu aj niektoré spoločenstvá, prosíme, aby sa zapísali na hárok pri sakristii. Aj tento rok počas nedieľ pôstneho obdobia bude pre veriacich petržalských farností chodiť do Marianky veľkokapacitný autobus na pobožnosti krížovej cesty. Informácie nájdete na nástenke. Začiatok Krížovej cesty bude vždy o 15:00 hod. Na 3. pôstnu nedeľu pripravuje Krížovú cestu naša farnosť Svätej rodiny. V piatky pôstneho obdobia sa budú aj naši otcovia biskupi modliť krížovú cestu v Katedrále sv. Martina o 20.00.

Pôstna krabička

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila na aktuálne pôstne obdobie už ôsmy ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Vďaka príspevkom z tejto iniciatívy SKCH prevádzkuje dve centrá pomoci v Ugande a Rwande. Pôstne krabičky sú k dispozícii v predsieni kostola. Viac informácií nájdete na plagáte a www.postnakrabicka.sk.

Obsadenie kostola

Chceme Vás pekne poprosiť, aby ste sa nezdržiavali v priestore pred sakristiou a pred prechodom do Pastoračného centra pod chórom. Je potrebné, aby tento priestor bol voľný z bezpečnostných i praktických dôvodov voľného prístupu do resp. z pastoračného centra a do resp. zo sakristie. Využite, prosím, buď kútik pre deti alebo iné časti kostola, v ktorých je ešte dosť miesta. Takisto sme si všimli zašpinené steny kostola, čo je spôsobené opieraním sa o steny. Takisto zachovajme úctu k miestam ako oltáre, aj bočné, oltárna doska pri fatimskej Panne Márii (na ktorej slúžil sv. omšu sv. Ján Pavol II.) či oltár na schodoch pri vchode na chórus, nie sú to odkladacie priestory, ani opierky. Prosíme Vás o ústretovosť, slušnosť a jemnocit aj pri našich spoločných chvíľach v kostole. Ďakujeme za pochopenie!