Farské oznamy (2. pôstna nedeľa, 18. marec 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

17.3.

2. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 JD + otec Leopold
9.00 + rodičia Gabriel a Terézia a švagor Ján
10.30 JV za farníkov
18.00 + Jozef, Irena a súrodenci

Pondelok

18.3.

  7.00 + sesternica Jana
18.00 JV + Jozef a rodičia

Utorok

19.3.

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, slávnosť 7.00 JV + starí rodičia
18.00 + Jozef a Mária
Streda

20.3.

  7.00  
18.00 JV + Jozefína, jej rodičia a súrodenci
Štvrtok

21.3.

  7.00 JV + rodičia, brat a starí rodičia z oboch strán
18.00 syn Peter

Piatok

22.3.

  7.00 JV + Benedikt a Antónia
18.00 + rodina

Sobota

23.3.

  7.30 za Božie požehnanie a obrátenie zaťov, vnučky a krstných rodičov
     

Nedeľa

24.3.

3. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 za dar života
9.00 JV + manžel a rodičia
10.30 za farníkov
18.00 JV + babka Júlia a rodičia

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

 

Katechéza pre dospelých

Katechézy pre dospelých bude mať skupina o. Juraja v stredu, skupina o. Andreja v utorok po sv. omši.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

Stretnutie birmovancov

Vo štvrtok večer bude stretnutie birmovancov. Začneme sv. omšou a po nej bude katechéza v Pastorku.

Pobožnosť krížovej cesty

V piatok a v nedeľu bude o 17.15 pobožnosť Krížovej cesty. Dnes večer bude počas krížovej cesty a tiež počas večernej sv. omše spievať Komorný spevácky zbor zo Zavara. Na budúcu nedeľu naša farnosť pripravuje a vedie Krížovú cestu v Marianke o 15.00. O 14.00h bude odchádzať od kostola autobus pre našich farníkov. Každý piatok v pôste sa aj naši otcovia biskupi modlia krížovú cestu v Katedrále sv. Martina o 20.00.

2% dane na Spoločné dobro

V mene vedenia o. z. Spoločné dobro (Salus Communis), ktoré pôsobí pri Farnosti Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke a podieľa sa na jej aktivitách, sa opäť obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej resp. právnickej osoby za rok 2018. Združenie je riadne zaregistrované v zozname prijímateľov 2%, a preto možno aj takýmto spôsobom podporiť podujatia realizované v našej farnosti i jednotlivcov, ktorí pomoc potrebujú. Spoločné dobro poskytuje príspevky na prácu s deťmi a mládežou, angažuje sa v sociálnej oblasti formou príspevkov na tábor detí a tábor rodín či iných farských podujatí a pod. Veríme, že príspevky z Vašich daní za rok 2018 budú aj naďalej slúžiť na spoločné dobro a potreby členov nášho farského spoločenstva i na rozvíjanie ducha sociálnej a kresťanskej solidarity. Tlačivo na poukázanie dane je k dispozícii vzadu na stolíku v kostole a môžete si ho stiahnuť na:https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=8394. Nech všetkých darcov Pán odmení a nech požehná naše rozhodnutia pri spravovaní združenia a jeho prostriedkov.

Podpora pútnickeho miesta

Veriaci farnosti Pavlovce nad Uhom nám ponúkajú vlastnoručne napečenú a vyzdobenú ozdobu k veľkonočným sviatkom – veľkonočného baránka. Cieľom ich aktivity je získať podporu na rozvoj pútnickeho miesta vo svojej filiálke Vysoká nad Uhom. Je to rodisko blahoslavenej Anky Kolesárovej, mučenice čistoty. Odporúčaný milodar za baránka je 10,- eur. Kúpiť si ho môžete vzadu v kostole.

Deň otvorených dverí a zápis do 1. ročníka na katolíckej škole

Základná škola Matky Alexie pozýva na Deň otvorených dverí a tiež na zápis do 1. ročníka. Bližšie informácie nájdete na plagátikoch na nástenke.

Deň počatého dieťaťa

Fórum kresťanských inštitúcií a Fórum života pozýva v rámci pripomienky Sviečkovej manifestácie a Dňa počatého dieťaťa na sv. omšu, v nedeľu, 24. marca o 18:30 v kostole Zvestovania Pána (Františkáni). Po sv. omši bude sviečkový sprievod k pamätníku pred kostolíkom Notre Dame, kde bude program. V pondelok, 25. marca o 17:30 pozýva združenie Máriina doba k morovému stĺpu na Rybnom námestí. Program sa skončí pri pamätníku Sviečkovej manifestácie. Plagát je na nástenke.