Farské oznamy (3. pôstna nedeľa, 24. marec 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

24.3.

3. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 za dar života
9.00 JV + manžel a rodičia
10.30 za farníkov
18.00 JV + babka Júlia a rodičia

Pondelok

25.3.

 Zvestovanie Pána, slávnosť 7.00 + starí rodičia
18.00 JV + otec Svatoslav a sestra Bohumila

Utorok

26.3.

  7.00 za kňazské povolania
18.00 JV za obrátenie
Streda

27.3.

  7.00 + rodičia Ondrej a Jozefína
18.00 JV + Štefan, Rozália a krstní rodičia
Štvrtok

28.3.

  7.00 JV za zdravie, Božiu pomoc a obrátenie pre Stanislava
18.00 + otec Pavol

Piatok

29.3.

  7.00 JV za zdravie, Božiu pomoc a obrátenie pre Stanislava
18.00 za ochranu a Božiu pomoc pre Martina

Sobota

30.3.

  7.30 JV za Pomoc pre Juraja
     

Nedeľa

31.3.

4. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 JV + manžel Ján a rodičia
9.00 za prieskumníkov
10.30 JV za farníkov
18.00 + rodičia František, Mária, Ján a Margita

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

 

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši budú katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

Zmena času

Na budúci týždeň sa v noci z 30. na 31. marca mení čas. O 2. hodine stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 3. hodinu letného času, čiže spíme o hodinu menej.

Pobožnosť krížovej cesty

V piatok a v nedeľu bude o 17.15 pobožnosť Krížovej cesty. Dnes naša farnosť pripravuje a vedie Krížovú cestu v Marianke o 15.00. O 14.00h bude odchádzať od kostola autobus pre našich farníkov. Z tohto dôvodu pred večernou sv. omšou krížová cesta v našom kostole nebude. Každý piatok v pôste sa aj naši otcovia biskupi modlia krížovú cestu v Katedrále sv. Martina o 20.00.

2% dane na Spoločné dobro

V mene vedenia o. z. Spoločné dobro (Salus Communis), ktoré pôsobí pri Farnosti Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke a podieľa sa na jej aktivitách, sa opäť obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej resp. právnickej osoby za rok 2018. Združenie je riadne zaregistrované v zozname prijímateľov 2%, a preto možno aj takýmto spôsobom podporiť podujatia realizované v našej farnosti i jednotlivcov, ktorí pomoc potrebujú. Spoločné dobro poskytuje príspevky na prácu s deťmi a mládežou, angažuje sa v sociálnej oblasti formou príspevkov na tábor detí a tábor rodín či iných farských podujatí a pod. Veríme, že príspevky z Vašich daní za rok 2018 budú aj naďalej slúžiť na spoločné dobro a potreby členov nášho farského spoločenstva i na rozvíjanie ducha sociálnej a kresťanskej solidarity. Tlačivo na poukázanie dane je k dispozícii vzadu na stolíku v kostole a môžete si ho stiahnuť na:https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=8394. Nech všetkých darcov Pán odmení a nech požehná naše rozhodnutia pri spravovaní združenia a jeho prostriedkov.

Podpora pútnickeho miesta

Veriaci farnosti Pavlovce nad Uhom nám ponúkajú vlastnoručne napečenú a vyzdobenú ozdobu k veľkonočným sviatkom – veľkonočného baránka. Cieľom ich aktivity je získať podporu na rozvoj pútnickeho miesta vo svojej filiálke Vysoká nad Uhom. Je to rodisko blahoslavenej Anky Kolesárovej, mučenice čistoty. Odporúčaný milodar za baránka je 10,- eur. Kúpiť si ho môžete vzadu v kostole.

Medzináboženský dialóg

V nedeľu 31. marca popoludní o 15:00 sa v našom Pastoračnom centre uskutoční tradičné stretnutie so zahraničnými študentmi Univerzity Komenského, ktorí priblížia náboženskú situáciu v krajinách Ázie a v niektorých afrických krajinách. Organizátori srdečne pozývajú všetkých farníkov a záujemcov o medzináboženský dialóg pri spoločnom agapé.

Modlitbové trojdnie

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha Vás pozýva na modlitby v dňoch 29.-31. marca (piatok-nedeľa) vždy o 17:00 v Kostole Loretánskej Panny Márie na Uršulínskej ulici. Plagátik s informáciami je na nástenke.

Stretnutie birmovancov

Vo štvrtok večer bude stretnutie birmovancov. Začneme sv. omšou a po nej bude katechéza v Pastorku.