Krížová cesta v Mariánke (Foto)

Na 3. pôstnu nedeľu (24. marca 2019) opäť naša farnosť viedla petržalskú krížovú cestu v Marianke. Jednotlivé zastavenia moderovali naši farníci z rozličných spoločenstiev.

Galéria fotografií (Zuzana Kostková, Člověk a víra)