Stretnutie so zahraničnými študentami a krížová cesta učiteľov

V nedeľu 31. marca 2019 naša farníčka pani doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD. z Univerzity Komenského, riaditeľka SAS (Studia Academia Slovaca), ktorá sa dlhodobo venuje zahraničným študentom, opäť zorganizovala milé stretnutie so študentami. Tentokrát nám pani Michaela Kim z Južnej Kórey porozprávala o svojej ceste ku katolíckej viere, úlohe Slovenska na jej ceste viery pred niekoľkými rokmi, keď tu študovala slovenčinu. Pútavo nám porozprávala o náboženskej situácii v jej krajine a dejinách kresťanstva v Kórei. Vietnamskí študenti zo Spoločnosti Božieho Slova (verbisti) Františeka  Peter nám porozprávali o Vietname a náboženskej situácii v tejto krajiny, o katolíckej Cirkvi vo Vietname a o tom, čo všetko musí spĺňať mladík vo Vietname, aby bol prijatý na štúdium za kňaza. Bruno z afrického štátu Togo nám porozprával o tom, prečo je Afrika často v zlej situácii a prečo mnohí afričania migrujú do Európy, čo nám pomohlo vidieť z novej perspektívy aj problém migrácie a jeho príčiny. Ďakujeme za krásne a obohacujúce stretnutie!

Potom naši učitelia a pedagógovia viedli krížovú cestu v kostole.