Farské oznamy (5. pôstna nedeľa, 7. apríl 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

7.4.

5. PÔSTNA NEDEĽA 7.30 JD + rodičia z oboch strán a švagor Štefan
9.00 + rodičia
10.30 JV za farníkov
18.00 + rodičia a brat

Pondelok

8.4.

  7.00 za uzdravenie
18.00 JV + Konštantín a Alžbeta

Utorok

9.4.

  7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre sestru
18.00 JD + Alojz, Augustín, Róbert a Juraj
Streda

10.4.

  7.00 + Jozef, Mária a starí rodičia z oboch strán
18.00 JV + manžel Ladislav a rodičia z oboch strán
Štvrtok

11.4.

  7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre sestru
18.00   za Božie požehnanie pre syna Matúša

Piatok

12.4.

  7.00 JV + rodina
18.00 + zať Vladimír

Sobota

13.4.

  8.00 JV + Jaroslav Pätorpstý
     

Nedeľa

14.4.

KVETNÁ NEDEĽA 7.30 + Štefan a Terézia
9.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre Martinku, Jožka, Lenku, Moniku a Janka
10.30 za farníkov
18.00 JV + Jozef, Irena a Anna

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný, MČ – vdp. Marián Červený

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši budú katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

Stretnutie birmovancov

Vo štvrtok večer bude stretnutie birmovancov. Začneme sv. omšou a po nej bude katechéza v Pastorku.

Pobožnosť krížovej cesty

V piatok a v nedeľu bude o 17.15 pobožnosť Krížovej cesty. Každý piatok v pôste sa aj naši otcovia biskupi modlia krížovú cestu v Katedrále sv. Martina o 20.00.

Spovedanie pred Veľkou Nocou

Na budúcu sobotu popoludní od 15.00-17.00h bude veľké veľkonočné spovedanie za účasti viacerých kňazov. Srdečne Vás pozývame, aby ste využili túto príležitosť. Zároveň chceme upozorniť, že tento štvrtok nebudeme spovedať.

Veľkonočné upratovanie

Veľkonočné upratovanie kostola bude v sobotu 14. apríla hneď po rannej sv. omši.

Spovedanie chorých k Veľkej noci

Prosíme, aby ste nám nahlásili chorých, ktorí si želajú byť vyspovedaní doma pred veľkonočnými sviatkami. Pri sakristii sú pripravené hárky na zapisovanie.

Podeľme sa

Dnes sa naša farnosť pripája k celoslovenskému podujatiu 13. ročníka charitatívnej akcie PODEĽME SA! Myšlienkou podujatia je: Nedávam z nadbytku, ale odrieknem si nedeľný obed a z ušetrených peňazí prispejem tým, ktorí to potrebujú. Po sv. omši o 7.30h budeme v Pastoračnom centre podávať koláčik a čaj, po sv. omši o 9.00h a po 10.30h podávame polievku. Tohtoročný výťažok podujatia bude použitý pre Centrum pre deti a rodiny Dominikav Rožňave a na dobudovanie druhej časti Krízového centra Vincentinumv Košiciach – Šaci, ktoré bude slúžiť chudobným ženám s deťmi, rodinám a najzraniteľnejším z Košíc.

Štúdium teológie

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka v akademickom roku 2018/2019 magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou pre kandidátov kňazstva aj pre laikov. Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2019. Podrobnejšie informácie sú uverejnené na webovej stránke fakulty: www.frcth.unkba.sk.

Víkendový kurz eRka

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí ponúka mladým ľuďom, ktorí by boli ochotní pracovať s deťmi, víkendový kurz s názvom „Začíname“, ktorý sa bude konať v dňoch 12.-14. apríla 2019 v ACM Vinica v Bratislave. Prihlásiť sa môžete webovej stránke: www.erko.sk/kurzy-zaciname-2019/

Miništrantské stretnutie

Dnes popoludní od 15.00 do 16.30 bude miništrantské stretnutie, ktoré budú viesť naši bohoslovci. Všetkých súčasných i nádejných miništrantov srdečne pozývame.

ADSUM

Po sv. omši si vonku pred kostolom môžete od našich bohoslovcov za dobrovoľný príspevok kúpiť časopis bratislavských seminaristov ADSUM. Ide o jubilejné rozšírené číslo z príležitosti 30. výročia založenia ADSUMu. Je v ňom množstvo zaujímavých príspevkov z minulosti i súčasnosti seminára a časopisu.