Farské oznamy (Veľkonočná nedeľa, 21. apríl 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

21.4.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 + mama Lýdia a rodičia
9.00 JV za našich bohoslovcov
10.30 za farníkov
18.00 JV + rodičia Anton a Anna, syn Rudolf, dcéry Margita a Mária

Pondelok

22.4.

Veľkonočný pondelok 7.30 + Alexander, rodičia a starí rodičia
9.00 JV + Karol, Margita, Oľga a Vladimír
Utorok

23.4.

Veľkonočný utorok 7.00 + Jozef, rodičia a starí rodičia
18.00 JV + Ján a Barbora
Streda

24.4.

Veľkonočná streda 7.00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok

25.4.

Veľkonočný štvrtok 7.00 JV + Stanislav, rodičia, sestra a starí rodičia z oboch strán
18.00 + rodičia, sestra a brat

Piatok

26.4.

Veľkonočný piatok 7.00 JV za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
18.00 za zdravie a Božiu pomoc

Sobota

27.4.

Veľkonočná sobota 7.30 JV poďakovanie za 40 rokov života
     

Nedeľa

28.4.

2. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

(BOŽIEHO MILOSRDENSTVA)

7.30 JV + rodičia a neter Elena
9.00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny
10.30 JV za farníkov
18.00 + brat Anton a švagriná Alžbeta

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

Veľkonočná ofera

Dnes po sv. omši bude veľkonočná ofera. Za vaše milodary vás Pán Boh odmeň.

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši budú katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

Stretnutie birmovancov

Vo štvrtok večer bude stretnutie birmovancov. Začneme sv. omšou a po nej bude katechéza v Pastorku.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov, a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

Púť do skalného Sanktuária Božieho milosrdenstva

Pozývame Vás na púť do skanalného Sanktuária Božieho milosrdenstva Ladce – Hora Butkov a na Skalku pri Trenčíne, ktorá sa uskutoční 8. mája. Program  a kontakt nájdete na nástenke. Prihlásiť sa môžete pri sakristii po sv. omšiach v nedeľu a v týždni spolu s uhradením poplatku do 01. 05. 2019, okrem Veľkonočných sviatkov. Cena púte je 11 eur.

Farský rodinný tábor

Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 21. – 25. augusta 2019 v zariadení Rodinkovo v Belušských Slatinách. Podrobnosti a kontakty nájdete na výveske pri východe z kostola.

Duchovná obnova

Predstavení a seminaristi kňazského seminára v Bratislave pozývajú všetkých mladých mužov od 17 rokov, uvažujúcich nad životným povolaním, na duchovnú obnovu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 3. do 5. mája v Kňazskom seminári. Prihlásiť sa je možné na www.minfa.sk.

Poďakovanie

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa obetavo podielali na príprave a priebehu dôstojného slávenia veľkonočných obradov: pani kostolníčke a jej dcéram Andrejke a Martinke za výzdobu, organistom Martinovi, Milanovi, Márii a speváckemu zboru a orchestru, miništrantom, našim bohoslovcom, lektorom, komentátorom Jakubovi a Marekovi, žalmistom, miništrantom, všetkým, ktorí sa zapojili do upratovania kostola i pastorka, skautom a mládeži, ktorí pripravili krížovú cestu ulicami nášho sídliska, všetkým, ktorí pripravili a upratali chrám pred sviatkami, a všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek iným spôsobom prispeli k dôstojnému sláveniu sviatkov.

eRko kurz

eRko, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí pozýva animátorov od 16 (do 99) rokov na týždňový Základný kurz, ktorý sa bude konať v dvoch termínoch uvedených na stránke eRka (https://erko.sz.sk/zakladne-kurzy-2019/), kde nájdete všetky informácie vrátane možnosti prihlásenia sa. Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ a ponúka základy práce s deťmi, ako aj poznatky z oblasti pedagogiky, psychológie, komunikácie či riešenia konfliktov a zvládania agresie.