Farské oznamy (3. veľkonočná nedeľa, 5. máj 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

5.5.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre Michaelu a jej rodičov
9.00 JV + rodičia a + Július
10.30 na úmysel
18.00 JV za Malé svetské oratórium

Pondelok

6.5.

  7.30 JV + rodičia z oboch strán a ostatní príbuzní
18.00 + starí rodičia z oboch strán a + Hedviga
Utorok

7.5.

  7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Petra
18.00 JD + Monika, Valéria, Alexander a Ferdinand
Streda

8.5.

  7.00 + rodičia Rudolf a Alžbeta
18.00 JV + manžel Michal
Štvrtok

9.5.

  7.00 JV + Vincent, Angela, Margaréta a Marián
18.00 + rodičia, brat a Maťko

Piatok

10.5.

  7.00 za uzdravenie Mareka
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Sobota

11.5.

  7.30 JV poďakovanie za 80 rokov života
     

Nedeľa

12.5.

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 JV + otec a starí rodičia z oboch strán
9.00 + otec Marián, jeho rodičia, svatovci a brat Vladko
10.30 JV za farníkov
18.00 + Anna, Peter, Anna

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši budú katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

Stretnutie birmovancov

Vo štvrtok večer bude stretnutie birmovancov. Začneme sv. omšou a po nej bude katechéza v Pastorku.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

Začína sa týžde modlitieb za duchovné povolania. Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčasznia verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. My venujeme prosbe za duchovné povolania pondelkovú adoráciu.

Zbierka na seminár

Na budúcu nedeľu bude po všetkých sv. omšiach zbierka na seminár. Vašu veľkodušnosť nech Pán Boh odmení.

Púť do skalného Sanktuária Božieho milosrdenstva

Pozývame Vás na púť do skalného Sanktuária Božieho milosrdenstva Ladce – Hora Butkov a na Skalku pri Trenčíne, ktorá sa uskutoční 8. mája. Program a kontakt nájdete na nástenke. Objednali sme už druhž autobus a ešte stále máme 12 voľných miest, takže sa ešte môžete prihlásiť pri sakristii po sv. omšiach v nedeľu a v týždni spolu s uhradením poplatku. Cena púte je 11 eur.

Deň otvorených dverí v seminári

Bohoslovci spolu s predstavenými Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave Vás srdečne pozývajú na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 12. mája 2019 v priestoroch bratislavského seminára. Program začne o 9.00 hod. v Katedrále svätého Martina svätou omšou v latinskom jazyku, po ktorej sa spoločne presunieme do priestorov seminára, kde bude program pokračovať.

Púť detí do Marianky

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Detskí pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar: 1 ks trvanlivej potraviny pre OZ Dobrý pastier. Tešíme sa na vás!