Farské oznamy (4. veľkonočná nedeľa, 12. máj 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

12.5.

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 JV + otec a starí rodičia z oboch strán
9.00 + otec Marián, jeho rodičia, svatovci a brat Vladko
10.30 JV za farníkov
18.00 + Anna, Peter, Anna

Pondelok

13.5.

Bl. Panny Márie Fatimskej, ľubovoľná spomienka 7.30 JV + rodičia, brat a rodina z oboch strán
18.00 za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre rodinu
Utorok

14.5.

Sv. Mateja, apoštola, sviatok 7.00 + blízki a známi
18.00 JV + starí a orastarí rodičia z oboch strán
Streda

15.5.

  7.00 + rodičia Štefan, Irena a brat Peter
18.00 JV + Marta
Štvrtok

16.5.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka 7.00 za požehnanie rodiny
18.00 JV + Anna

Piatok

17.5.

  7.00 JV + Karol, Alexandra a Margita
18.00 + sestra a rodičia z oboch strán

Sobota

18.5.

  7.30 za bratov Antona a Petra
 

Nedeľa

19.5.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 za zdravie, Božiu pomoc a pokoj v rodine
9.00 JV + dedko Jozef, dedko Viliam a syn Peter
11.00 za farníkov
18.00 JV + Ruženka

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Zbierka na seminár

Dnes je po sv. omši zbierka na seminár. Vašu veľkodušnosť nech Pán Boh odmení.

Stretnutie seniorov

V pondelok 13.5. 2019 o 15:30  bude v pastoračnom centre stretnutieklubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka su na nastenke pri vchode do kostola.

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši budú katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Pol hodiny pred sv. omšou sa prvoprijímajúci stretnú v Pastoračnom centre s animátormi.

Slávnosť prvého svätého prijímania

Tento týždeň naša farnosť prežíva radosť z prvého svätého prijímania našich detí. Slávnosť prvého svätého prijímania bude na budúci týždeň v nedeľu o 11.00h. Prosíme, aby ste zvážili účasť na tejto omši, zvlášť tí, ktorí nevydržia počas sv. omše stáť, a vybrali si prípadne inú sv. omšu vzhľadom na množstvo detí a ich rodinných príslušníkov, miesto na sedenie si pravdepodobne nenájdete. Do kostola budú vpustení najprv štyria členovia rodiny na každého prvoprijímajúceho (nech sa rodina rozhodne, komu dá prednosť) a až potom ostatní veriaci, kedy už bude ťažko nájsť miesto na sedenie. Každé dieťa dostane po sv. spovedi 4 lístky. Prosíme o pochopenie a toleranciu. V sobotu od 9.00h budeme spovedať prvoprijímajúce deti. Povzbudzujeme k sv. spovedi aj rodičov a súrodencov. Pre nich budeme k dispozícii celý týždeň pol hodiny pred a cez sv. omše. Tento týždeň od pondelka do piatka budú mať deti v kostole nácvik priebehu slávnosti od 17.15h. Modlitba sv. ruženca bude preto prebiehať v Pastoračnom centre. Sprevádzajme naše deti a ich rodiny v modlitbách.

Púť detí do Marianky

Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s hnutím eRko pozýva všetky deti na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Detskí pútnici môžu putovať buď z Rače od amfiteátra od 8.30 alebo od 9.30 z námestia pred kostolom sv. Štefana v Stupave. Na ceste do Marianky i v pútnickom údolí ich čakajú pútnické úlohy a zaujímavé stanovištia. Ďalej je pre nich pripravené vystúpenie detských zborov, dobrý obed a sv. omša s otcom arcibiskupom. Keďže chceme myslieť aj na chudobných, nech si každý pútnik prinesie so sebou ako obetný dar: 1 ks trvanlivej potraviny pre OZ Dobrý pastier. Tešíme sa na vás!

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Misionári Saletíni v spolupráci s Centrom mediácie a Probácie v Prešove pozývajú na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 18. – 24. augusta v Chate Limba v Bystrej. Prihlasovať sa je možné cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk.

Stretnutie s o. biskupom Haľkom

Po návrate z mariánskeho pútnického miesta Lurdy bude bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko pri príležitosti Dňa matiek odovzdávať záujemcom lurdskú mariánsku medailu. Tiež požehná matky, otcov, deti, rodiny; a tiež chorých a trpiacich. Stretnutia aj rozhovory sa uskutočnia pri Mariánskom stĺpe oproti Jezuitskému kostolu na Františkánskom námestí, a to v nedeľu 12. mája od 15.00 do 16.30 hodiny.