Farské oznamy (5. veľkonočná nedeľa, 19. máj 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

19.5.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 za zdravie, Božiu pomoc a pokoj v rodine
9.00 + dedko Jozef, dedko Viliam a syn Peter
11.00 JV za farníkov
18.00 JV + Ruženka

Pondelok

20.5.

  7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre syna Petra
18.00 + otec Stanislav a rodičia z oboch strán
Utorok

21.5.

  7.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Mariána pri príležitosti dožitých 40 rokov
18.00 JV + manžel Janko a rodina
Streda

22.5.

  7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre Abbasa
18.00 JV za animátorov detí a mládeže
Štvrtok

23.5.

  7.00 + rodina
18.00 JV poďakovanie za 40 rokov života

Piatok

24.5.

  7.00 za zdravie a Božie požehnanie pre Miroslava s rodinou
18.00 JV + starí rodičia Margita a Koloman

Sobota

25.5.

  7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
     

Nedeľa

26.5.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 + synovec Stanislav
9.00 JV + manžel a rodičia
10.30 za farníkov
18.00 JV za Oratórium sv. Filipa Nériho

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši budú katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša.

 

Púť detí do Marianky

Pozývame všetky deti našej farnosti, zvlásť prvoprijímajúce, na Púť detí do Marianky, ktorá sa uskutoční 25. mája 2019. Informácie Vám podajú naše animátorky.

Stretnutie birmovancov

Vo štvrtok večer bude stretnutie birmovancov. Začneme sv. omšou a po nej bude katechéza v Pastorku.

Ohlášky

Ohlášky kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave:

  1. Peter REPKO, nar. 12.11. 1993 v Bratislave, syn Jána Repku a Zuzany, r. Kubičkovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 16. júna vysvätený za presbytera (kňaza).
  2. Milan JAROŠ, nar. 15.3. 1991 v Šali, syn Milana Jaroša a Anny, r. Jakušovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 16. júna vysvätený za diakona.

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.

Oslava sviatku sv. Filipa Nériho

Budúca nedeľa prebíja sviatok sv. Filipa Nériho, patróna nášho Oratória a našej Komunity Oratória svätého Filipa Nériho. Sviatok oslávime pri nedeľnej večernej sv. omši. Pol hodinu pred ňou o 17.30h budeme spievať slávnostné vešpery, na ktoré ste srdečne pozvaní. Po sv. omši Vás pozývame na agapé do Pastoračného centra. Po sv. omši bude možné si uctiť drahocenné relikvie tohto svätca, patróna a apoštola Ríma. Príďte spolu s nami prežiť radosť z oslavy nášho Otca, Zakladateľa a Patróna! Počas sv. omše budú účinkovať spevácke zbory našej farnosti a Oratória.