Farské oznamy (6. veľkonočná nedeľa, 26. máj 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

26.5.

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 + synovec Stanislav
9.00 JV + manžel a rodičia
11.00 za farníkov
18.00 JV za Oratórium sv. Filipa Nériho

Pondelok

27.5.

  7.00 + Matúš
18.00 JV + rodičia, starí rodičia a súrodenci
Utorok

28.5.

  7.00 JV za Božiu pomoc pre Roberta a Danielu
18.00 + Juraj, Štefan a Mária
Streda

29.5.

  7.00 za milosť obrátenia pre členov rodiny
18.00 JV + rodičia Mária a Vasiľ
Štvrtok

30.5.

Nanebovstúpenie Pána, slávnosť (prikáz. sviatok) 7.00 za Božie požehnanie pre Máriu
18.00 JV za farníkov

Piatok

31.5.

  7.00 JV + rodičia, brat a sestry
18.00 na úmysel

Sobota

1.6.

Sv. Justína, mučeníka, spomienka 8.00 JV za členov Ružencového bratstva
 

Nedeľa

2.6.

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 7.30 JV + rodičia z oboch strán a teta Helena
9.00 za zdravie a Božie požehnanie pre sestru Katarínu a jej rodinu
10.30 JV za farníkov
18.00 + Ružena, rodičia, starí rodičia a krstní rodičia z oboch strán

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

 

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši budú katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 1. júna 2019 o 7.30 bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30 a po ňom o 8.00 bude svätá omša.

Zbierka na masmédiá

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.

Miništrantský tábor MinFa

Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave pozývajú miništrantov na letný miništrantský tábor MinFa, ktorý sa uskutoční v Modre a v Rači v dvoch turnusoch – prvý turnus sa bude konať v termíne od 2. do 8. júla a druhý turnus od 9. do 15. júla.

Ohlášky

Ohlášky kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave:

  1. Peter REPKO, nar. 12.11. 1993 v Bratislave, syn Jána Repku a Zuzany, r. Kubičkovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 16. júna vysvätený za presbytera (kňaza).
  2. Milan JAROŠ, nar. 15.3. 1991 v Šali, syn Milana Jaroša a Anny, r. Jakušovej, seminarista v Kňazskom seminári v Bratislave, bude dňa 16. júna vysvätený za diakona.

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, je povinný to ohlásiť na farskom úrade.