Farské oznamy (Nedeľa zoslania Ducha Svätého, 9. jún 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

9.6.

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO,

slávnosť

7.30 JV + rodičia, starí rodičia a Igor
9.00 za zdravie pre rodičov
11.00 za farníkov
18.00 JV za zdravie, Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre rodinu

Pondelok

10.6.

Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka 7.00   za dve nenarodené deti – Tatianu a Dávidka
18.00 JV + rodičia, manžel a dcéra Vierka
Utorok

11.6.

Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka 7.00   za dobrovoľníkov, pomocníkov a pracovníkov našej farnosti
18.00 JV + otec František
Streda

12.6.

  7.00   + Petra
18.00 JV + Elena, Rudolf, Irena, Zdeno a Ivan
Štvrtok

13.6.

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok 7.00 JV za Božie požehnanie pre deti a za obrátenie k Bohu
18.00 + starí rodičia a teta Mária

Piatok

14.6.

  7.00 za zdravie pre Grétu
18.00 JV + František a rodina z oboch strán

Sobota

15.6.

  7.30 JV za zdravie a Božie požehnanie pre Jakuba, Annamáriu a Kristínu
     

Nedeľa

16.6.

NAJSV. TROJICE,

slávnosť

7.30   za Božie požehnanie pre bohoslovcov
9.00   + rodičia a brat Milan
10.30   za farníkov
18.00   poďakovanie za 35 rokov manželstva

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

Odpustky na Turíce

Veriaci, ktorý sa dnes zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Veni Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši bude mať katechézu skupina o. Juraja.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša.

Stretnutie birmovancov

Vo štvrtok večer bude stretnutie birmovancov. Začneme sv. omšou a po nej bude katechéza v pastoračnom centre.

Úradné hodiny v tomto týždni, spovedanie

Tento týždeň otec Andrej vedie duchovné cvičenia pre budúcich diakonov. Preto večer počas sv. omší nebudeme spovedať. V pondelok úradné hodiny nebudú, kancelária bude zatvorená.

Farský rodinný tábor

Pozývame rodiny na Farský rodinný tábor, ktorý sa uskutoční 21. – 25. augusta 2019 v zariadení Rodinkovo v Belušských Slatinách. Podrobnosti a kontakty nájdete na výveske pri východe z kostola.

Dni sv. Antona Paduánskeho

Bratia františkáni v Bratislave Vás 10.-13. júna 2019 pozývajú na duchovno-kultúrne podujatie s názvom Dni Sv. Antona Paduánskeho. Týmto časom spoločnej modlitby, prednášok, hudobných vystúpení, diskusie i ľudských stretnutí v kaviarni pod lipou si pripomenieme tohto mimoriadneho svätca a tento rok sa zvlášť inšpirujeme jeho kňazstvom, v duchu Roku modlitieb za kňazské povolania v našej arcidiecéze.

Odložená kňazská vysviacka

Oznamujeme, že náš seminarista, dp. diakon Peter Repko napokon požiadal o. arcibiskupa o odklad kňazskej vysviacky, aby sa mohol v zodpovednosti a úprimnosti pred Bohom lepšie pripraviť na prijatie posvätného rádu. Primície preto tento rok nebudú. Prosíme aj v jeho mene o ďalšie modlitby a duchovnú podporu jeho cesty povolania.

Quarantore

V piatok 14. júna až nedeľu 16. júna Vás preto pozývame k zjednoteniu sa v spoločnej modlitbe 40hodinovej eucharistickej adorácie Quarantore v úmysle za našich bohoslovcov a za nové kňazské a duchovné povolania, zvlášť aj za nášho bohoslovca Milana Jaroša, ktorý bude na budúcu nedeľu vysvätený za diakona. Na jednotlivé hodiny sa môžete zapisovať na hárkoch v kostole. Z tohto dôvodu bude upratovanie kostola o deň skôr, teda vo štvrtok po sv. omši. Za porozumenie ďakujeme.

Vernisáž

Spoločenstvo kresťanských fotografov Človek a viera v našom pastoračnom centre otvára výstavu veľkoformátových fotografií. Výstava začne vernisážou v nedeľu 16. júna o 11.30h. Výstava bude k dispozícii cez týždeň po večernej sv. omši a v čase úradných hodín. Toto spoločenstvo zastrešuje prácu dobrovoľných fotografov, ktorí umeleckou formou dokumentujú významné cirkevné podujatia. Jeho prvým cieľom je zvýšiť kvalitu fotografií, ktoré vznikajú v cirkevnom prostredí, aby svojimi fotografiami vyjadrovali krásu života Cirkvi. Cieľom spoločenstva je teda v prvom rade evanjelizácia obrazom, ale aj snaha robiť túto službu kvalitne. Fotografi svoju prácu vykonávajú bez nároku na honorár. Súčasťou tohto spoločenstva je aj naša farníčka Zuzana Kostková zo svetského Oratória.