Farské oznamy (12. cezročná nedeľa, 23. jún 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

23.6.

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV za bohoslovcov
9.00 za farníkov
 
18.00 + rodičia a súrodenci

Pondelok

24.6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť 7.00 JV + rodičia a starí rodičia z oboch strán
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok

25.6.

  7.00 + rodičia Jozef a Alžbeta a manžel Jaroslav
18.00 JV + rodičia
Streda

26.6.

  7.00 + manžel Jozef a rodičia z oboch strán
18.00 JV + Ján
Štvrtok

27.6.

  7.00 JV
18.00 + Zuzana, František a rodičia z oboch strán

Piatok

28.6.

Najsv. Srdca Ježišovho, slávnosť 7.00 + rodičia
18.00 JV + Ladislav a kmotor Štefan

Sobota

29.6.

Sv. Petra a Pavla, slávnosť 7.30 JV za rodičov a bratov Antona a Petra
9.00   za bohoslovca Petra
18.00 za farníkov

Nedeľa

30.6.

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 + rodičia a manžel
9.00 JV + Gabika
10.30 za farníkov
18.00 AL poďakovanie za 70 rokov života

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný, AL – dp. Antonín Lukeš

 

Katechéza pre dospelých

V utorok budú po večernej sv. omši v Pastoračnom centre katechézy pre dospelých.

Detská sv. omša, TE DEUM, piatok

Pozývame žiakov, študentov a pedagógov na poďakovanie za školský rok spevom TE DEUM, ktoré zaspievame počas večernej omše v piatok na sviatok Božského Srdca.

 

Stretnutie birmovancov

Vo štvrtok večer bude posledné stretnutie birmovancov v tomto školskom roku. Začneme, ako obvykle, sv. omšou a po nej bude katechéza v pastoračnom centre.

Cliptime

Pozývame mladých našej arcidiecézy na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok uskutoční v bratislavskej Rači v dňoch 20.-22. septembra ako jedno zo sprievodných podujatí Národného pochodu za život zamerané na mladých. Pripravuje sa bohatý duchovný, formačný, ale aj zábavný a hudobný program určený pre všetky skupiny mladých. Osobitne pozývame birmovancov, ktorí na jeseň príjmu sviatosť birmovania, aby sa stretli spolu s otcami biskupmi a spoločne zamysleli, ako súvisí birmovka s výzvami, ktoré prináša život. Viac aktuálnych informácií o programe, aj prihlasovaní postupne nájdete na stránke www.cliptime.sk.

Modlitby matiek – trojdnie

Hnutie Modlitby matiek z komunity Útecha pozýva na spoločné modlitby, ktoré sa budú konať v dňoch 28.-30. júna 2019 vždy o 17.00 hod. v uršulínskom kostole v Bratislave (plagát je na nástenke).