Farské oznamy (13. cezročná nedeľa, 30. jún 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

30.6.

13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 + rodičia a manžel
9.00 JV + Gabika
10.30 za farníkov
18.00 AL poďakovanie za 70 rokov života

Pondelok

1.7.

       
18.00 za dobrodincov
Utorok

2.7.

Výročie konsekrácie kostola, slávnosť 7.00 za obrátenie rodiny
     
Streda

3.7.

Sv. Tomáša, apoštola, sviatok      
18.00 + krstná mama Anna
Štvrtok

4.7.

       
18.00 + Anton, Miriam a Aurélia

Piatok

5.7.

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestcov,slávnosť 7.30 za dar živej viery pre deti a krstné deti
18.00 + Tomáš, Karol a Alžbeta

Sobota

6.7.

  8.00 za ružencové bratstvo
     

Nedeľa

7.7.

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 + Ján a rodičia
9.00 RTVS za farníkov
     
18.00 + Augustín

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný, AL – dp. Antonín Lukeš

 

Stretnutie seniorov

V pondelok 1.7. 2019 o 15:30  bude v pastoračnom centre stretnutie klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka su na nástenke pri vchode do kostola.

Katechéza pre dospelých

Skupina o. Andreja bude mať katechézu ešte tento týždeň, a to v stredu po sv. omši.

Stretnutie ružencového bratstva

RB oznamuje, že v sobotu 6. júna 2019 o 7.30 bude stretnutie členov ružencového bratstva. Začne sa modlitbou sv. ruženca o 7.30 a po ňom o 8.00 bude svätá omša.

Zmena sv. omší i úradných hodín v priebehu prázdnin

Od 1. júla bude zmena bohoslužobného poriadku. Sväté omše cez týždeň od pondelka do piatku budú len večer o 18.00, v utorok bude len ráno o 7.00 hod. V sobotu bude sv. omša ako zvyčajne o 7.30. V nedeľu budú sväté omše o 7.45, 9.00, 18.00 hod. Úradné hodiny budú v pondelok od 16.00 – 17.00 hod.

Prvopiatkové spovedanie

Príležitosť na spoveď  bude v tomto týždni od 17.00 do 18.00 (o. Andrej), okrem utorka. Počas sv. omší, či už cez týždeň alebo v nedeľu sa spovedať nebude, nakoľko o. Juraj počas nasledujúcich dní odchádza na dovolenku.

O modlitbe s o. biskupom Haľkom

Budúci týždeň, od pondelka do piatka 1. až 5. júla, bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko sláviť v Kostole svätého Ladislava sväté omše začínajúce o 17.30 hod., počas ktorých bude mať príhovory o význame a dôležitosti modlitby v živote veriaceho človeka. Pondelňajší príhovor má názov Dôležitosť rannej modlitby. Ostatné témy nájdete na webovej stránke a facebooku bratislavského pomocného biskupa.

Cyrilometodská ratolesť

V nedeľu 7. júla 2019 sa bude konať vo Farnosti Kopčany pri starobylom Kostole sv. Margity Antiochijskej duchovné podujatie s názvom Cyrilometdská ratolesť, ktoré začne o 15.00 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva a pokračovať bude svätou omšou so začiatkom o 15.30 hod., ktorú bude celebrovať bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko.

Hlas Svätej rodiny

Tento týždeň vyšlo ďalšie číslo nášho farského časopisu Hlas Svätej rodiny, ktorý informuje o živote našej farnosti v uplynulom polroku. Môžete si ho zobrať po sv. omši pri východe z kostola. Časopis je bezplatný.