Farské oznamy (14. cezročná nedeľa, 7. júl 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

7.7.

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 + Ján a rodičia
9.00 DD za farníkov
     
18.00 + Augustín

Pondelok

8.7.

       
18.00 + dcéra Dianka
Utorok

9.7.

  7.00 + brat, rodičia a rodina z oboch strán
     
Streda

10.7.

       
18.00 + Miroslav ml., Miroslav st. a Agneška
Štvrtok

11.7.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok      
18.00 + rodičia, starí rodičia a svokrovci

Piatok

12.7.

       
18.00 za pokoj a porozumenie v rodine

Sobota

13.7.

  7.30 + syn Miroslav (10. výr.)
     

Nedeľa

14.7.

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 + Dominik, Mária, Ladislav a Anna
9.00 JV za farníkov
     
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, DD – dp. Daniel Dian

 

Hrdí na rodinu

V sobotu 20. júla 2019 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred Katedrálou sv. Martina na Rudnayovom námestí začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 8. ročník živej reťaze ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Pozývame všetkých na toto podujatie, najmä však celé rodiny s deťmi. Bližšie informácie nájdete na plagáte a aj na stránke www.hrdinarodinu.sk.

Farská knižnica

Farská knižnica bude počas letných mesiacov zatvorená.

Spovedanie

Otec Juraj je aj počas tohto týždňa na dovolenke. Možnosť spovede preto bude stále obmedzená – iba pred večernou sv. omšou.