Farské oznamy (16. cezročná nedeľa, 21. júl 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

21.7.

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV + otec Ernest
9.00 za farníkov
     
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Pondelok

22.7.

Sv. Márie Magdalény, sviatok      
18.00 JV + Jozef, Miroslav, František a rodičia
Utorok

23.7.

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok 7.00 JV + rodičia
     
Streda

24.7.

       
18.00 JV + syn Michal a rodičia Katarína a Viliam
Štvrtok

25.7.

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok      
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Piatok

26.7.

Sv. Joachima a Anny, rodičov P. Márie, spom.      
18.00 JV + rodičia a starí rodičia z oboch strán

Sobota

27.7.

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka 7.30 JV + rodičia a starí rodičia z oboch strán a + deti
     

Nedeľa

28.7.

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV + Ignác, Marta a Peter
9.00 JV za farníkov
     
18.00 JV za požehnanie pre pútnikov do Medžugorja

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník

 

Spovedanie

Od pondelka odchádza o. Andrej na dovolenku. Spovedanie bude opäť obmedzené – iba pred večernými sv. omšami počas pracovných dní.

Modlitba k sv. Šarbelovi za Pochod za život

Pozývame Vás na modlitby za úctu k životu a národný pochod za život, na príhovor sv. Šarbela, ktoré sa uskutočnia v našom kostole Svätej rodiny v stredu po sv. omši. Program je na nástenke.