Aktuálne farské oznamy (18. cezročná nedeľa, 4. august 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

4.8.

18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV poďakovanie za 50 rokov života
9.00 MB za farníkov
18.00 JD + Jozef a Sidónia a Melánia a Vladimír

Pondelok

5.8.

Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme 18.00 JV + rodičia a starí rodičia z oboch strán
Utorok

6.8.

Premenenie Pána, sviatok 7.00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Streda

7.8.

  18.00 JV + Anna a Juraj
Štvrtok

8.8.

Sv. Dominika, kňaza, sp. 18.00 + rodičia z oboch strán

Piatok

9.8.

Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok 18.00 JV poďakovanie za 20 rokov spoločného života

Sobota

10.8.

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok 7.30 + manžel Aloujz a syn Robert

Nedeľa

11.8.

19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 + Monika a ostatná rodina
9.00 JV za farníkov
18.00 za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre rodinu

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, MB – dp. Marián Bér, JD – dp. Juraj Drobný

Organizačné stretnutie Farského dňa

Minulý rok sme mali nultý ročník Farského dňa, ktorý má za cieľ neformálne sa stretnúť ako farnosť, pripraviť program pre rodiny, deti, mládež i seniorov. Tento rok by sme radi takýto Farský deň zorganizovali na jeseň, 14. septembra, v deň výročia návštevy Jána Pavla II. Tento týždeň v stredu večer po sv. omši by sme Vás radi pozvali na úvodné organizačné stretnutie. Je vítaný každý, kto by chcel prispieť pri príprave a priebehu tohto podujatia, radou, návrhom, konkrétnou službou.