Farské oznamy (20. cezročná nedeľa, 18. august 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

18.8.

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JV + Mária (1. výr.) a Ján (30. výr.)
9.00 za farníkov
18.00 JD + starí rodičia Anna, Eva a Emil

Pondelok

19.8.

  18.00 JV + manžel Marián a jeho rodičia
Utorok

20.8.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka 7.00 + príbuzní
Streda

21.8.

Sv. Pia X., pápeža, spomienka 18.00 + Anton, Antónia, František, Vilma a

+ rodičia z oboch strán

Štvrtok

22.8.

Panny Márie Kráľovnej, spomienka 18.00 JD + príbuzní

Piatok

23.8.

  18.00 JD za najbližších zosnulých

Sobota

24.8.

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok 7.30 JD za zdravie a Božiu pomoc pre syna Petra a jeho rodinu

Nedeľa

25.8.

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JD + brat Ondrej
9.00 JD za farníkov
18.00 + Ľudovít st. a Ľudovít ml.

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – dp. Juraj Drobný

 

Návšteva 7 kostolov Bratislavy

Naše Oratórium sv. Filipa Nériho Vás srdečne pozýva na podujatie „Návšteva 7 kostolov Bratislavy“. Ide o starobylú oratoriánsku tradíciu, ktorú v Ríme propagoval najmä sv. Filip Néri. Vyhľadával samotu vzácnych miest, v noci sa presúval od kostola ku kostolu, pri svetle sviečky alebo mesačného svitu čítaval duchovné knihy a hľadal „ducha“. Návšteva siedmich kostolov sa stala príťažlivým a radostným spôsobom duchovného osvieženia a hlbokého duchovného hľadania. Naše putovanie spojené s modlitbou môže byť aj duchovnou prípravou na Národný pochod za život. Podujatie sa uskutoční v noci zo 6. na 7. septembra. Putovanie začneme v našom kostole večernou sv. omšou a zakončíme v Kostole Povýšenia sv. kríža na Daliborovom námestí nadránom. Prihlásiť sa môžete od pondelka na internetovej stránke www.7kostolov.sk. Na stránke je krátky formulár. Ak chce jednotlivec prihlásiť viac osôb (členov rodiny, kamarátov…), je potrebné vyplniť tento formulár za každého osobitne. Účastníci podujatia si hradia prenájom rádioprijímačov v cene 5,- €, po 25. auguste v cene 10,- €, a to buď bankovým prevodom alebo v hotovosti pri regitrácii. Registrácia začne pol hodiny pred sv. omšou. Detailné informácie dostanete e-mailom po registrácii na stránke www.7kostolov.sk. Toto podujatie je vzhľadom na dĺžku (cca 20 km) a nočnú hodinu dosť náročné. Prosíme, aby ste zvážili svoje možnosti.

Tábor rodín

V tomto týždni ideme na tábor rodín, zastupovať nás bude dp. Juraj Drobný. Spovedanie bude preto v tomto týždni obmedzené – iba pred večernými sv. omšami.