Farské oznamy (21. cezročná nedeľa, 25. august 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

25.8.

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 JD + brat Ondrej
9.00 JD za farníkov
18.00 + Ľudovít st. a Ľudovít ml.

Pondelok

26.8.

  18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Utorok

27.8.

Sv. Moniky, spomienka 7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre Magdalénu a Vierku
Streda

28.8.

Sv. Augustína,biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 18.00 JD + brat Róbert, rodičia Anna a Karol
Štvrtok

29.8.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka 18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Piatok

30.8.

  18.00 + manžel Cyril

Sobota

31.8.

  7.30 JV + syn Peter

Nedeľa

1.9.

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 AZ + manžel
10.30 JV za farníkov
18.00 JD za dary Ducha Svätého pre vnúčatá

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – dp. Juraj Drobný, AZ – vdp. Anton Ziolkovský

 

Návšteva 7 kostolov Bratislavy

Naše Oratórium sv. Filipa Nériho Vás srdečne pozýva na podujatie „Návšteva 7 kostolov Bratislavy“. Ide o starobylú oratoriánsku tradíciu, ktorú v Ríme propagoval najmä sv. Filip Néri. Vyhľadával samotu vzácnych miest, v noci sa presúval od kostola ku kostolu, pri svetle sviečky alebo mesačného svitu čítaval duchovné knihy a hľadal „ducha“. Návšteva siedmich kostolov sa stala príťažlivým a radostným spôsobom duchovného osvieženia a hlbokého duchovného hľadania. Naše putovanie spojené s modlitbou môže byť aj duchovnou prípravou na Národný pochod za život. Podujatie sa uskutoční v noci zo 6. na 7. septembra. Putovanie začneme v našom kostole večernou sv. omšou a zakončíme v Kostole Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí nadránom. Prihlásiť sa môžete na internetovej stránke www.7kostolov.sk. Na stránke je krátky formulár. Ak chce jednotlivec prihlásiť viac osôb (členov rodiny, kamarátov…), je potrebné vyplniť tento formulár za každého osobitne. Účastníci podujatia si hradia prenájom rádioprijímačov v cene 5,- €, po 1. septembri v cene 10,- €, a to buď bankovým prevodom alebo v hotovosti pri regitrácii. Registrácia začne pol hodiny pred sv. omšou. Detailné informácie dostanete e-mailom po registrácii na stránke www.7kostolov.sk. Toto podujatie je vzhľadom na dĺžku (cca 20 km) a nočnú hodinu dosť náročné. Prosíme, aby ste zvážili svoje možnosti.

Organizačné stretnutie k Farskému dňu

Aj v tomto roku pripravujeme Farský deň, ktorý sa uskutoční 14. septembra, v deň výročia návštevy pápeža sv. Jána Pavla II. V pondelok 26. augusta po adorácii (t.j. o 20.30h) pozývame na ďalšie organizačné stretnutie všetkých, ktorí by chceli prispieť pri príprave a priebehu tohto podujatia, radou, návrhom, konkrétnou službou.