Farské oznamy (22. cezročná nedeľa, 1. september 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

1.9.

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
9.00 AZ + manžel
10.30 JV za farníkov
18.00 JD za dary Ducha Svätého pre vnúčatá

Pondelok

2.9.

  7.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.00 JD + rodičia
Utorok

3.9.

Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, sp. 7.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
18.00 + Róbert a Ján
Streda

4.9.

  7.00 + rodičia Edita a Vojtech
18.00 JV za uzdravenie dcéry
Štvrtok

5.9.

  7.00 + rodičia z oboch strán
18.00 JV + rodičia Štefánia a Jozef, starí rodičia z oboch strán, bratia Peter, Vladimír a Alojz

Piatok

6.9.

  7.00 JV za zdravie, Božie požehnanie a dary Duchy Svätého pre rodinu
18.00 za dar viery a dary Ducha Svútého pre deti

Sobota

7.9.

Sv. Marka Križina, Melichera Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov 8.00 JD za členov Ružencového bratstva
     

Nedeľa

8.9.

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 za zdravie a požehnanie pre rodinu
9.00 JD + rodičia Július a František a starí rodičia
10.30 JD za farníkov
18.00 JV + Marián

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný, AZ – vdp. Anton Ziolkovský

 

Stretnutie klubu kresťanských seniorov

V pondelok 2. septembra o 15.30h bude v Pastoračnom centre stretnutie Klubu kresťanských seniorov. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola. Ste srdečne pozvaní.

Návšteva 7 kostolov Bratislavy

V tomto týždni máte poslednú možnosť prihlásiť sa na podujatie „Návšteva 7 kostolov Bratislavy“. Ide o starobylú oratoriánsku tradíciu, ktorú v Ríme propagoval najmä sv. Filip Néri. Podujatie sa uskutoční v noci zo 6. na 7. septembra. Putovanie  začneme v našom kostole večernou sv. omšou a zakončíme v Kostole Povýšenia sv. Kríža na Daliborovom námestí nadránom. Prihlásiť sa môžete na internetovej stránke www.7kostolov.sk. Na stránke je krátky formulár. Ak chce jednotlivec prihlásiť viac osôb (členov rodiny, kamarátov…), je potrebné vyplniť tento formulár za každého osobitne. Účastníci podujatia si hradia prenájom rádioprijímačov. Registrácia začne pol hodiny pred sv. omšou. Detailné informácie dostanete e-mailom po registrácii na stránke www.7kostolov.sk. Toto podujatie je vzhľadom na dĺžku (cca 20 km) a nočnú hodinu dosť náročné. Prosíme, aby ste zvážili svoje možnosti.

Katechéza pre dospelých

Skupina o. Andreja od utorka pokračuje vo farských katechézach pre dospelých.

Stretnutie Ružencového bratstva na prvú sobotu

V sobotu 7.9. bude stretnutie Ružencového bratstva, ktoré sa začne o 7.30h modlitbou posvätného ruženca a po ňom o 8.00h bude sv. omša.

Veni Sancte

V nedeľu počas všetkých sv. omší budeme spevom Duchu Svätý, príď z nebaprosiť o Božiu pomoc pre našich žiakov, študentov a pedagógov.

Zmena sv. omší a úradných hodín

Od zajtra budú aj sv. omše cez týždeň opäť bývať tak, ako počas školského roka: od pondelka do piatku budú sv. omše ráno o 7.00 a večer o 18.00. V sobotu, ako obvykle, o 7.30; v nedeľu všetky štyri. Podobne aj úradné hodiny budú opäť v pondelok, stredu a piatok od 16.00 do 17.00.

Prvý piatok

Tento týždeň budeme spovedať k prvému piatku každý deň večer od 17.00. Veľmi Vás prosíme, aby ste prichádzali už od začiatku týždňa a nenechávali si sv. spoveď až na štvrtok a piatok. Tiež prosíme, aby ste podľa možnosti prichádzali na sv. spoveď predsv. omšou, keď spovedáme obaja, a nie počassv. omše, keď spovedá iba jeden z nás.

Púť seniorov do Šaštína

Združenie kresťanských seniorov Vás srdečne pozýva na púť do Šaštína, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 12. septembra 2019. Program púte je na nástenke pri vchode do kostola.

Farská knižnica

Od tohto týždňa bude otvorená Farská knižnica – každý piatok od 17.15 do sv. omše.

Pozvanie do domu Quo vadis

Pozývame Vás po letnej prestávke, od 2.9. opäť do Domu Quo Vadis, kde okrem zaujímavého programu nájdete aj skvelú dobrovoľnícku kaviareň a milé spoločenstvo dobrovoľníkov. Viac na www.domquovadisk.sk, tešíme sa na Vašu návštevu.

Lectio divina

Aj v tomto školskom roku sa budú konať modlitbové stretnutia spôsobom Lectio divina v Katedrále sv. Martina v Bratislave každú prvú stredu v mesiaci o 20.00 hod., ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Téma tohto ročníka má názov „K svojej viere pripojili čnosť” (2Pt 1, 5) a venovaná je uvažovaniu o čnostiach a ich biblických reprezentantoch vo svetle Svätého písma. Najbližšie stretnutie, ktoré sa bude konať v stredu 4. septembra, má názov „VIERA – Abram uveril Bohu” (Gn 15, 1-21).

Bratislavská animátorská škola

Bratislavská animátorská škola – Pozývame mladých, ktorí chcú slúžiť vo farnostiach a spoločenstvách, prihlásiť sa na Bratislavskú animátorskú školu. Už 11. ročník tejto formácie mladých sa začne v októbri tohto roku. Viac informácií o obsahu a priebehu BAŠky, ako aj o spôsobe prihlásenia je na stránke www.mladezba.sk.

CLIPTIME

Pozývame mladých našej arcidiecézy na arcidiecézne stretnutie mládeže Cliptime, ktoré sa tento rok uskutoční v bratislavskej Rači v dňoch 20.-22. septembra ako jedno zo sprievodných podujatí Národného pochodu za život zamerané na mladých. Pripravuje sa bohatý duchovný, formačný, ale aj zábavný a hudobný program určený pre všetky skupiny mladých. Osobitne pozývame birmovancov, aby sa stretli spolu s otcami biskupmi a spoločne zamysleli, ako súvisí birmovka s výzvami, ktoré prináša život. Viac aktuálnych informácií o programe, aj prihlasovaní postupne nájdete na stránke www.cliptime.sk.

Farský deň Svätej rodiny

V tomto roku opäť organizujeme Farský deň Svätej rodiny. Ide o neformálne popoludnie v areáli kostola plné rozličných aktivít, hudobného programu, spoločenských hier, grilovačky, občerstvenia, športových aktivít a veľa iného, kde by sa každý mohol cítiť prijatý ako v duchovnej rodine. Chceme, aby to bola príležitosť pre deti, rodiny, mladých i starých, stretnúť sa, spoznať sa aj mimo posvätného času sv. omše. Farský deň sa uskutoční v sobotu 14. septembra od 10.00 do 18.00. Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti s názvom „Zo života farnosti Svätej rodiny“ a pre šikovné gazdinky súťaž o najlepšie sladké a slané pečivo a o najkrajší (resp. najkreatívnejší) obložený chlebíček. O podrobnostiach Vás budeme informovať v nasledujúcu nedeľu.