Farské oznamy (23. cezročná nedeľa, 8. september 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

8.9.

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 za zdravie a požehnanie pre rodinu
9.00 JD + rodičia Július a František a starí rodičia
10.30 JD za farníkov
18.00 JV + Marián

Pondelok

9.9.

  7.00 + syn Milan a babička Mária
18.00 JV za Božiu pomoc pre rodinu
Utorok

10.9.

  7.00 JV + rodina
18.00 + Ján a brat Marián
Streda

11.9.

  7.00 + rodičia Michal a Brigita
18.00 JD + rodičia a starí rodičia z oboch strán
Štvrtok

12.9.

Najsv. Mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka 7.00 JV + Mária a Daniel
18.00 + Roman, Gustáv, Oľga a Róbert

Piatok

13.9.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi 7.00 + brat Silvester
18.00 JV + teta Anna, jej manžel Vít a rodičia

Sobota

14.9.

Povýšenie sv. Kríža, sviatok 7.30 JV na dobrý úmysel
11.30 AŠ/JV za všetkých farníkov našej farnosti

Nedeľa

15.9.

SEDMEBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA 7.30 JV za zdravie a Božiu pomoc
9.00 + Ernestína, Jozef, Mária, Jozef a zať Pavol
10.30 JV za farníkov
18.00 + Mária, Štefan, Emil, Mária, Emo a Jozef

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Upratovanie kostola

Na to, aby mohla taká veľká farnosť, ako je naša, primerane fungovať, je potrebná služba mnohých ľudí. Nemôžeme si na každú službu dovoliť zamestnancov, preto je nevyhnutné dobrovoľníctvo. Takýmto spôsobom už mnoho rokov pracujú dobrovoľníci, ktorí upratujú kostol. Niektorých však za tie roky opustili sily, niektorí aj odišli do večnosti, preto ich je stále menej. Chceme všetkým za ich službu poďakovať. Zároveň chceme poprosiť ďalších, aby sa zapojili do tejto služby. Do kostola chodíme všetci a všetci chceme, aby bolo čisto. Aj toto je spôsob, ako prejaviť spolupatričnosť s farskou rodinou a slúžiť Pánu Bohu. Ďakujeme tým, ktorí sa už prihlásli a ostatných, ktorí cítia potrebu poslúžiť Pánu Bohu a blížnym, opätovne povzbudzujeme, aby sa prihlásili u pani kostolníčky alebo u niektorého z kňazov.

Katechéza pre dospelých

Skupina o. Andreja aj otca Juraja bude mať v utorok po sv. omši katechézu.

Jesenné kántrové dni

Streda, piatok a sobota sú kántrové dni (dni pôstu a modlitby na daný úmysel). Záväzné je zachovať iba jeden deň. Obsahom jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.

Národný pochod za život

Národný pochod za život potrebuje ešte 400 dobrovoľníkov, ktorí by vedeli pomôcť v rôznych tímoch od piatka 20. septembra do nedele 22. septembra. Dobrovoľníci sa môžu zaregistrovať na stránke www.pochodzazivot.sk – odkaz na registráciu dobrovoľníkov sa nachádza na stránke vpravo hore.

Národná púť v Šaštíne

Pozývame všetkých veriacich zúčastniť sa Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína, ktorá sa bude konať 13.- 16. septembra 2019. Národná púť vyvrcholí sv. omšou v nedeľu, 15. septembra o 10.30 hod., počas ktorej prednesie homíliu Mons. Vladimír Fekete SDB, apoštolský prefekt v Azerbajdžane. Na druhý deň, 16. septembra 2019, bude v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne sláviť sv. omšu o 10.30 hod. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko v rámci púte seniorov a chorých.

Bohoslovci

V sobotu nastupujú do seminára bohoslovci z nižších ročníkov: Peter Kupkovič nastupuje do 3. ročníka. Diakon Milan v tomto týždni oznámil svoje rozhodnutie opustiť našu formačnú komunitu, nakoľko nevidí svoju budúcnosť v komunite tohto zloženia. Toto rozhodnutie urobil po rozhovoroch so svojimi predstavenými, preto nás uisťuje, že odchádza spokojný a šťastný, že našiel svoju cestu ku kňazstvu. Obaja prosia, aby ste ich sprevádzali svojimi modlitbami.

Farský deň Svätej rodiny

V tomto roku opäť organizujeme Farský deň Svätej rodiny. Ide o neformálne popoludnie v areáli kostola plné rozličných aktivít, hudobného programu, spoločenských hier, grilovačky, občerstvenia, športových aktivít a veľa iného, kde by sa každý mohol cítiť prijatý ako v duchovnej rodine. Chceme, aby to bola príležitosť pre deti, rodiny, mladých i starých, stretnúť sa, spoznať sa aj mimo posvätného času sv. omše. Farský deň sa uskutoční v sobotu 14. septembra od 10.00 do 18.00. Vyhlasujeme výtvarnú súťaž pre deti s názvom „Zo života farnosti Svätej rodiny“ a pre šikovné gazdinky súťaž o najlepšie sladké a slané pečivo a o najkrajší (resp. najkreatívnejší) obložený chlebíček. V tomto roku sme sa rozhodli pomôcť aj dielu sestier Matky Terezy: prosíme, aby ste pre ich obyvateľov ako obetný dar priniesli spodnú mužskúbielizeň (novú!) alebo ponožky. Svoj dar môžete odovzdať pri registrácii. Za vaše milodary nech vás Pán odmení.