Farské oznamy (24. cezročná nedeľa, 15. september 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

15.9.

SEDMEBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA 7.30 JV za zdravie a Božiu pomoc
9.00 + Ernestína, Jozef, Mária, Jozef a zať Pavol
10.30 JV za farníkov
18.00 + Mária, Štefan, Emil, Mária, Emo a Jozef

Pondelok

16.9.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka 7.00 JV poďakovanie za dožitých 60 rokov
18.00 za zdravie a Božiu pomoc pre syna a rodinu
Utorok

17.9.

  7.00 + manžel Ladislav a rodičia z oboch strán
18.00 za zdravie a Božiu pomoc
Streda

18.9.

  7.00 + rodičia Milan a Hedviga
18.00 JD za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Štvrtok

19.9.

  7.00 + otec František a rodičia Katarína a Ján
18.00 JV za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Piatok

20.9.

Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 7.00 JV + Anna a Ján
18.00 + Júlia, Rudolf, Pavol a Františka

Sobota

21.9.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 7.30 za Juraja, Kamilu a bratov Antona a Petra s rodinou
     

Nedeľa

22.9.

25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 + otec Michal a starí rodičia z oboch strán
9.00 JV + otec František a starí rodičia z oboch strán
10.30 za farníkov
18.00 JV + rodičia Irena a Jozef a starí rodičia

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, AŠ – o. Andrej Šottník, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Poďakovanie za Farský deň

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh včerajšieho Farského dňa. Odmenou im určite bola aj radosť zo spoločenstva, ale okrem tejto radosti vyprosujeme všetkým – organizátorom i účastníkom hojnosť Božieho požehnania.

 

Upratovanie kostola

Na to, aby mohla taká veľká farnosť, ako je naša, primerane fungovať, je potrebná služba mnohých ľudí. Nemôžeme si na každú službu dovoliť zamestnancov, preto je nevyhnutné dobrovoľníctvo. Takýmto spôsobom už mnoho rokov pracujú dobrovoľníci, ktorí upratujú kostol. Niektorých však za tie roky opustili sily, niektorí aj odišli do večnosti, preto ich je stále menej. Chceme všetkým za ich službu poďakovať. Zároveň chceme poprosiť ďalších, aby sa zapojili do tejto služby. Do kostola chodíme všetci a všetci chceme, aby bolo čisto. Aj toto je spôsob, ako prejaviť spolupatričnosť s farskou rodinou a slúžiť Pánu Bohu. Ďakujeme tým, ktorí sa už prihlásli a ostatných, ktorí cítia potrebu poslúžiť Pánu Bohu a blížnym, opätovne povzbudzujeme, aby sa prihlásili u pani kostolníčky alebo u niektorého z kňazov.

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši bude mať skupina o. Andreja katechézu.

Prvé sv. prijímanie

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostali deti na hodine náboženstva a dostať ich môžete aj na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, cez týždeň v sakristii po sv. omšiach. Je potrebné, aby vyplnenú a podpísanú prihlášku priniesol rodič osobne na faru v úradných hodinách najneskôr do konca septembra. Príprava detí bude prebiehať ako minulý rok počas detských sv. omší, ktoré budú bývať v stredu o 18.00h a začne sa v októbri.

Národný pochod za život

Ako bolo avizované, budúci víkend sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za živots bohatým sprievodným programom. V sobotu 21. 9. 2019 sa o 18:00 uskutoční otváracia svätá omša v Dóme sv. Martina. Po nej bude o 20:00 hlavný duchovno-kultúrny program v Incheba Expo Aréne. Vstup je voľný, parkovanie možné v areáli výstaviska. V nedeľu sa opäť v areáli výstaviska uskutoční slávnostná svätá omša za účasti biskupov Slovenska so začiatkom o 10:00. Parkovanie je možné priamo v areáli výstaviska. Samotný Národný pochod za život sa bude konať na Námestí slobody so začiatkom o 13:30. Srdečne všetkých pozývame vyjadriť postoj za ochranu práva na život najmenších z nás. Podrobnosti nájdete na stránke www.pochodzazivot.sk.