Farské oznamy (27. cezročná nedeľa, 6. október 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

6. 10.

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 poďakovanie za dar života
9.00 + príbuzní
10.30 za farníkov
18.00 JV + rodičia, brat a Maťko

Pondelok

7. 10.

Ružencovej Panny Márie, spom. 7.00 JV za vlažných kresťanov
18.00 ML za Ružencové bratstvo
Utorok

8. 10.

  7.00 ML +matka Brigita
18.00 JV +rodičia Barbora a Ľudovít
Streda

9. 10.

Sv. Ján Leonardi,

Bl. J. H. Newman

7.00 ML  
18.00 JV +manžel Stanislav
Štvrtok

10. 10.

  7.00 JV +rodina
18.00 ML +Ondrej a Vladimír

Piatok

11. 10.

Sv. Jána XXIII., ľ. spom. 7.00 JV za Božie požehnanie a dar viery pre Roberta, Danielu a deti
18.00 ML +manžel a rodičia z oboch strán

Sobota

12. 10.

  7.30 ML za Božie požehnanie a dar viery pre Karola, Tatianu a deti
     

Nedeľa

13. 10.

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 ML +rodičia z oboch strán a brat Štefan
9.00 ML poďakovanie a prosba za zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti životného jubilea
10.30 ML za farníkov
18.00 JD +rodičia Gabriel, Terézia, František

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, ML – vdp. Marián Lukáč, JD – vdp. Juraj Drobný

 

Stretnutie Ružencového bratstva, privítanie nového pána kaplána

V pondelok pri večernej sv. omši na sviatok Ružencovej Panny Márie privítame nového pána kaplána Mariána Lukáča. Po sv. omši bude stretnutie pri agapé, ktoré zorganizovalo naše ružencové bratstvo.

 

Stretnutie seniorov

V pondelok 7. oktobra 2019 2019 o 15:30 h  bude v pastoračnom centre stretnutie klubu kresťanských seniorov. Srdecne Vas pozyvame. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola.

Katechéza pre dospelých, veľké Oratórium pri príležitosti kanonizácie J. H. Newmana

V utorok po večernej sv. omši namiesto katechézy ponúkne o. Juraj veľké Oratórium s názvom „Ľudské a duchovné peripetie v živote J. H. Newmana“ pri príležitosti jeho blízkeho svätorečenia.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Prvoprijímajúce deti sa stretajú už o 17.25h v pastoračnom centre s animátormi.

Spovedanie na budúcu nedeľu

Na budúcu nedeľu nebudeme spovedať počas omší, nakoľko bude o. Juraj odcestovaný.