Farské oznamy (28. cezročná nedeľa, 13. október 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

13. 10.

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 7.30 ML +rodičia z oboch strán a brat Štefan
9.00 ML Poďakovanie a prosba za zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti životného jubilea
10.30 ML za farníkov
18.00 JD +rodičia Gabriel, Terézia, František

Pondelok

14. 10.

Sv. Kalixta I., pápeža, mučeníka, ľ. spom. 7.00 ML Za zdravie a Božie požehnanie pre sestru a brata s rodinou
18.00 ML +rodičia Apolónia a Jozef  a st. rodičia z oboch strán
Utorok

15. 10.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi, spom. 7.00 ML +rodičia, st. rodičia a krstní rodičia
18.00 JV +Mária, Juraj, Štefan
Streda

16. 10.

Sv. Hedvigy, rehoľníčky,ľ.s.,

Sv. Margity Márie Alacoque, panny, ľ. spom.

Sv. Gála, kňaza, ľ. spom.

7.00 ML +duše zosnulých z rodiny a priateľov
18.00 JV Za zdravie a Božie požehnanie pre Alexandru Francesku
Štvrtok

17. 10.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spom. 7.00 JV Za Božie požehnanie a dar viery pre manžela Janka
18.00 ML Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

Piatok

18. 10.

SV. LUKÁŠA, evanjelistu, sviatok 7.00 JV Za duchovné povolania
18.00 ML +Rozália

Sobota

19. 10.

Sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov, ľ.sp., Sv. Pavla z Kríža,kňaza,ľ.sp. 7.30 ML +Jozef
 

 

Nedeľa

20. 10.

 

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

Misijná nedeľa

 

7.30 JD +rodičia a švagor
9.00 JV +Mária a Benjamín
10.30 JV Za farníkov
18.00 ML Za Božie požehnanie pre rodinu a dcéru

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, ML – vdp. Marián Lukáč, JD – vdp. Juraj Drobný

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši bude katechéza o. Juraja pre dospelých.

Detská sv. omša

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Prvoprijímajúce deti sa stretajú už o 17.25h v pastoračnom centre s animátormi.

Birmovanci

Na budúci štvrtok bude katechéza birmovancov po sv. omši.

Milión detí sa modlí ruženec

V piatok sa aj tento rok uskutoční modlitbová akcia Milión detí sa modlí ruženec, kedy sa deti celého sveta spájaju v modlitbe ruženca za pokoj vo svete. Pozývame všetky deti k spoločnej modlitbe ruženca pred sv. omšou o 17.20. Deti nech prídu včas dopredu pred oltár.

Zbierka na misie

Budúca nedeľa je misijná. Po všetkých sv.omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude zvlášť obetovaná farnostiam v Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za Vašu veľkodušnosť nech Vás Pán Boh odmení.