Farské oznamy (31. cezročná nedeľa, 3. november 2019)

 

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

3. 11.

 

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

7.30 JV Za duše v očistci na ktoré si nikto nespomína
9.00 JV +rodičia a st. rodičia
10.30 ML Za farníkov
18.00 JD +Drahoslava a Eduard

Pondelok

4. 11.

sv. Karol Borromejský, spom. 7.00 ML +otec Karol
18.00 JV Za zdravie a Božie požehnanie pre deti a ich rodiny
Utorok

5. 11.

sv. Imricha, ľ. spom. 7.00 ML +rodičia, sestra, švagor a svokrovci
18.00 JV +Anna, Peter , Anna
Streda

6. 11.

  7.00 ML +Jozef a Mária a st. rodičia z oboch strán
18.00 JV +rodičia a rodina
Štvrtok

7. 11.

  7.00 JV Za duchovné povolania
18.00 ML +Ignác, Mária, Štefan, Peter a st. rodičia
Piatok

8. 11.

  7.00 JV Za zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava Rybu
18.00 ML +dcéra Eva a ostatná rodina

Sobota

9. 11.

VÝROČIE POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY, SVIATOK 7.30 JV +manžel rodičia z oboch strán
     

Nedeľa

10. 11.

 

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

 

7.30 JV Za zdravie a Božiu pomoc
9.00 JV +Štefan
10.30 ML Za farníkov
18.00 JD Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

 

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, ML – dp. Marián Lukáč, JD – vdp. Juraj Drobný

Úplné odpustky pre duše v očistci

  1. – 8. novembra

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky privlastňujúce sa iba dušiam v očistci, raz denne. Tu sa ešte žiada sv. spoveď (predtým alebo potom, treba byť v stave posväcujúcej milosti), sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Treba vylúčiť pripútanosť k hriechu, aj ľahkému.

 

Stretnutie klubu kresťanských seniorov

V pondelok 4. novembra o 15.30 h bude v Pastoračnom centre stretnutie Klubu kresťanských seniorov. Ste srdečne pozvaní. Program a pozvánka sú na nástenke pri vchode do kostola.

Katechéza pre dospelých

V utorok po večernej sv. omši bude katechéza o. Juraja pre dospelých.

Hľadáme administrátora farskej webovej stránky

Hľadáme ochotného farníka či farníkov, ktorí by sa podujali konať službu administrátora našej webovej stránky. O editovanie stránky sa vieme starať, ale potrebovali by sme niekoho, kto by nám ju pomohol efektívne prerobiť a kto by sa staral o jej bezpečnosť. Prihlásiť sa môžte u otca Juraja. Ďakujeme vopred za pomoc.

Detská sv. omša, birmovanci

V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Prvoprijímajúce deti sa stretajú už o 17.25h v pastoračnom centre s animátormi.

Na budúci štvrtok bude katechéza birmovancov po sv. omši.

Lectio divina

V stredu 6. novembra 2019 o 20.00 hod. sa bude v Katedrále sv. Martina konať ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov Láska – „Láska je mocná ako smrť“ (Pies 8, 5-7).

Svätomartinské trojdnie

Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trojdnia v dňoch 9.-11. novembra 2019. Slávnostné sväté omše budú v sobotu 9. novembra o 17.00 hod., v nedeľu 10. novembra o 10.30 hod. a v pondelok 11. novembra o 17.00 hod. V našej Bratislavskej arcidiecéze prežívame Rok modlitieb za nové kňazské povolania, a tak aj témou tohtoročného slávenia Svätomartinského trojdnia je Povolanie svätého Martina a čnosť nábožnosti, nádeje a mravnej sily.

Svätomartinský lampiónový sprievod

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí eRko pozýva deti a rodičov na Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý sa bude konať 9. novembra. Začne slávnostnou sv. omšou o 17.00 hod. v Katedrále sv. Martina a po nej o 18.00 hod. bude pokračovať sprievodom ulicami Starého Mesta až do katolíckeho internátu Svoradov, kde je pre deti pripravený zaujímavý program. Prosíme o prinesenie charitatívneho daru pre deti z Rumunska.

Svätomartinská zbierka

Na budúcu nedeľu 10. novembra 2019 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka, ktorou v tomto roku podporíme duchovné povolania, konkrétne štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov diecézy Gikongoro v Rwande a štúdium a pobyt v seminári pre bohoslovcov arcidiecézy Erbil v Iraku.

Miništrantské stretnutie

V nedeľu 10. 11. popoludní od 14.00 do 15.30 bude miništrantské stretnutie. Všetkých súčasných i nádejných miništrantov srdečne pozývame.