Nové číslo Hlasu Svätej rodiny (december 2019)

Ďalšie info a čísla nášho farského časopisu nájdete tu.