Farské oznamy (3. adventná nedeľa, 15. december 2019)

Liturgický kalendár

Úmysly

Nedeľa

15. 12. 3. ADVENTNÁ NEDEĽA 7.30 ML + manžel Ján a rodičia
9.00 MK + mama Marta a brat Maroš
10.30 JV Za farníkov
18.00 JV + otec a brat

Pondelok

16. 12.   6.15 ML + Miroslav
18.00 JV Za Božiu pomoc pre sestru Valerku

Utorok

17. 12.

  6.15 ML Za zdravie a Božiu pomoc
18.00 JV Za Božie požehnanie pre manžela a rodinu
Streda

18. 12.

  6.15 ML Za Božiu pomoc pre manžela a jeho rodinu
18.00 JV + Františka Ivicová (1. výročie)
Štvrtok

19. 12.

  6.15 JV Za Božiu pomoc pre Moniku a Lenku (latinská)
18.00 ML + Karol a Magdaléna

Piatok

20. 12.   6.15 JV Poďakovanie za 30 rokov života Lucie a prosba o Božiu pomoc
18.00 ML + manžel, rodičia, svokrovci a starí rodičia z oboch strán

Sobota

21. 12. sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi, spom. 7.30 ML Za Božiu pomoc pre Matiasa, Denisa a Tobiasa
     

Nedeľa

22. 12. 4. ADVENTNÁ NEDEĽA 7.30 JV + manžel a rodičia
9.00 JV + rodičia
10.30 ML Za farníkov
18.00 ML + viera Horecká

Iniciálky: JV – o. Juraj Vittek, ML – dp. Marián Lukáč, MK – vdp. Martin Kramara

 

Spovedanie chorých k Vianociam

Prosíme, aby ste nám v sakristii alebo v kancelárii nahlásili chorých, ktorí by sa chceli vyspovedať k Vianociam doma. Po chorých budeme chodiť v utorok 17.12.

Rorátne sv. omše, slávnosť Nepoškvrneného počatia

V advente Vás pozývame na rorátne sv. omše na úsvite pri sviečkach. Od utorka už nebudú tieto sv. omše votívne k Panne Márii, ale vlastné pre dni bezprostrednej prípravy na Vianoce. V našej farnosti slávime roráty každý pracovný deň o 6:15 hod. Vo štvrtok je sv. omša po latinsky slávená ad orientem. Na roráty pozývame zvlášť deti a mládež, v piatky naše mladé rodinky pripravia aj chutné raňajky.

Vianočné oblátky

Dnes (v nedeľu) po dopoludnajších svätých omšiach si v pastoračnom centre môžete zakúpiť vianočné oblátky, perníky a pohľadnice, ktoré pripravili naši seniori. Vstup do pastoračného centra bude otvorený zvonka.

Výstava betlehemov

Ešte dnes si po sv. omši môžete pozrieť výstavu betlehemov v Pastoračnom centre.

Katechéza pre dospelých, detská sv. omša, birmovanci

V utorok po večernej sv. omši bude katechéza o. Juraja pre dospelých. V stredu bude detská sv. omša spojená s katechézou prvoprijímajúcich detí. Na budúci štvrtok bude katechéza birmovancov po sv. omši.

Miništrantské stretnutie

bude dnes v nedeľu 15. 12. popoludní od 14.00 do 15.30. Všetkých súčasných i nádejných miništrantov srdečne pozývame.

Vianočná spoveď

Spoločná svätá spoveď za účasti viacerých spovedníkov bude v našej farnosti najbližšiu sobotu 21.12. 2019 od 15.00-17.00h. Ďalšie možnosti spovedí za účasti viacerých kňazov. V Kostole Sedembolestnej Panny Márie bude vianočná spoveď v nedeľu od 15.00h do večernej sv. omše o 18.00. V kostole na Daliborovom námestí sa bude spovedať v pondelok 23.12. od 15.00 do večernej sv. omše o 18.00. Prosíme, aby ste využili niektorú z týchto možností, po nasledujúcej nedeli už v našom kostole nebude príležitosť sa vyspovedať, nakoľko budeme spovedať na Daliborku. Možno sa to nezdá, ale pri spoločných spovediach za účasti viacerých kňazov čakáte menej. Pomôžme si navzájom, aby sme sa vyhli nervozite a mohli sme byť pre Vás pokojnými sprostredkovateľmi sviatostného zmierenia s Bohom.

Farská knižnica

Pripomíname, že farská knižnica bude už tento týždeň a počas sviatkov zatvorená. Prístupná bude opäť po Zjavení Pána.

Zbierka na charitu

Po adventnej zbierke na charitu sme z našej farnosti zaslali vaše milodary v sume2.219,26 €. Za Vašu štedrosť nech Vás Boh odmení.