Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC, 1285)

Dôležité informácie o sviatosti birmovania je možné nájsť v kánonoch 879-896 Kódexu kánonického práva.

Príprava dospievajúcich na birmovku

V tomto roku (od októbra 2018) začíname v našej farnosti prípravu na sviatosť birmovania. Prihlásili sa mladí vo veku od 8. ročníka ZŠ (resp. tercie na 8-ročnom gymnáziu) a starší. Viac nájdete na vlastnej stránke birmovancov.
Dospelí sa môžu pripravovať na prijatie sviatosti birmovania spolu s katechumenmi, ktorí sa pripravujú na krst. Bližšie informácie tu.

Termín birmovky: podľa dohovoru s ABÚ v Bratislave. Príprava trvá 1-2 roky podľa účasti a pripravenosti birmovancov.

Príprava dospelých na birmovku

Dospelý, ktorý ešte neprijal sviatosť birmovania, môže sa pripraviť na jej prijatie spolu s kandidátmi na krst v príprave zvanej katechumenát. Príprava prebieha od septembra do Veľkej noci v utorok o 18.45h v Pastoračnom centre. Prípravu vedie o. Andrej Šottník. Viac informácií nájdete tu.