Sviatosť Eucharistie (a prvé sväté prijímanie)

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. „Ostatné sviatosti ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Církvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka (KKC 1324).

Eucharistické slávenie svätej omše má ústredné miesto v živote našej farnosti. Rozpis svätých omší v jednotlivé dni nájdete v aktuálnych farských oznamoch.

Prvé sväté prijímanie detí

V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu spravidla deti 3. ročníka základnej školy. Dieťa je pripustené k sviatosti Eucharistie slávnosťou prvého svätého prijímania, ktorá sa obyčajne koná vo veľkonočnom období 14. mája 2017 na 6. veľkonočnú nedeľu.  Zápis sa koná na začiatku školského roka do konca septembra. Prihlášku nájdete tu. Príprava detí prebieha počas detských sv. omší, ktoré bývajú každú stredu o 18.00h. Príprava sa začína v októbri, vedie ju o. Juraj Vittek. Viac informácií na stránke detí Kresťanko.

Príprava dospelých na prijatie Eucharistie

Dospelý, ktorý ešte neprijal sviatosť Eucharistie, môže sa pripraviť na jej prijatie spolu s kandidátmi na krst v príprave zvanej katechumenát. Príprava prebieha od septembra do Veľkej noci v utorok o 18.45h v Pastoračnom centre. Prípravu vedie o. Andrej Šottník. Viac informácií nájdete tu.

Sväté prijímanie chorým

Chorých, ktorí majú záujem o prijímanie Eucharistie v nemocnici, nahláste na telefónnom čísle farského úradu, ktorému nemocnica prináleží, alebo miestnemu kňazovi.
Každý prvý piatok v mesiaci ponúkame možnosť prijatia sviatosti zmierenia a Eucharistie vo farnosti všetkým tým, ktorí sú imobilní v ich domácnostiach. Nahlásiť sa môžete osobne, telefonicky alebo emailom, najlepšie v úradných hodinách, alebo v sakristii kostola.