Hodnosti v Cirkvi

Pápež
Je námestník Ježiša Krista, hlava katolíckej Cirkvi. Je zárukou jednoty Cirkvi.
Súčasný pápež: František (I.) (Jorge Mario Bergoglio)

Kardinál
Príslušník zvláštneho zboru, prináleží mu právo voliť pápeža. Pochádzajú z celého sveta. Niektorí trvalo sídlia v Ríme.
Slovenskí kardináli:
J. Em. Jozef kardinál Tomko – sídli v Ríme

Metropolita, arcibiskup
Vedie cirkevnú provinciu. Je arcibiskupom diecézy, v ktorej stojí na jej čele. Liturgickým znakom metropolitu je pálium – biely pás z čistej ovčej vlny s vyšitými čiernymi krížikmi. Nosí sa okolo krku.
Slovenskí arcibiskupi-metropoliti:
Mons. Stanislav Zvolenský – arcibiskup-metropolita bratislavský.
Mons. Bernard Bober – arcibiskup-metropolita košický

Diecézny biskup
Nástupca apoštolov. Menuje ho pápež. Je na čele diecézy, ktorú spravuje.
Slovenskí diecézni biskupi:
Mons. Viliam Judák, diecézny biskup nitriansky
Mons. Tomáš Galis, diecézny biskup žilinský
Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup banskobystrický
Mons. Štefan Sečka, diecézny biskup spišský
Mons. Stanislav Stolárik, diecézny biskup rožňavský
Mons. František Rábek, vojenský ordinár
Mons. Ján Orosch, diecézny arcibiskup trnavský

Pomocný biskup
Pomáha svojmu diecéznemu biskupovi
Pomocní biskupi na Slovensku:
Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavský
Generálny vikár
Pomáha biskupovi pri správe diecézy.
Generálny vikár bratislavskej arcidiecézy: Mons. Jozef Haľko

Administrátor diecézy
Dočasne spravuje diecézu v prípade, že nie je táto funkcia obsadená (úmrtie, preloženie, …) sídelným biskupom. Jeho úrad končí, keď diecézu prevezme nový sídelný biskup, alebo z iných dôvodov.

Kanonik
Je členom kapituly kňazov. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečenie slávnostných bohoslužieb v kostole a podpora biskupa pri správe diecézy.

Dekan
Kňaz, ktorý stojí na čele dekanátu, ktorý tvorí viacero farností. Školský dekan má na starosti vyučovanie náboženstva na školách patriacich do dekanátu.
Našim dekanom je Mgr. Jozef Vadkerti
Farár, správca farnosti
Kňaz, ktorý spravuje farnosť.

Kaplán
Kňaz, ktorý pomáha farárovi pri pastoračnej činnosti vo farnosti.