Sväté liturgie a oznamy

——————————————————————————————————————

Sväté liturgie gréckokatolíckej Farnosti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopku, Bratislava – Petržalka
v  Kostole Svätej rodiny  na Námestí Jána Pavla II.  :

sa slávia pravidelne,  každú nedeľu o 15.30 hod.
(výnimky budú včas oznámené)


 

 

V pondelok 12. februára 2018 je pre gréckokatolíkov Začiatok veľkého pôstu. Schéma veľkéhu pôstu je tu.

Viac o Veľkom pôste

Ľudský život prebieha v neustálom rytme, v ktorom sa strieda práca a odpočinok, radosť a smútok, úsvit i súmrak života. Podobne do menlivého rytmu je zostavený aj liturgický rok. Jeho centrom je Ježiš Kristus, ktorého hlavné tajomstvá pozemského života si približujeme počas slávení liturgického roka. Hlavný a najdôležitejší sviatok kresťanstva je Vzkriesenie Pána – Pascha.

Na sviatočné prežitie tohoto sviatku sa veriaci pripravujú počas šiestich týždňov, ktoré voláme Štyridsiatnica alebo Veľký pôst. Čas pôstu, 40 dní, je určený na pamiatku 40 dňového Ježišovho pobytu na púšti, ktorý prežil v modlitbách
a pôste.

Pôst je z jednej strany protiváhou konzumného spôsobu života. Zdržiavanie sa v stredy a piatky mäsitých jedál krotí žiadosti tela a podriaďuje ich rozumu.

Pôst veriaci človek chápe aj ako čas obrátenia – teda búrania všetkých prekážok, ktoré mu stoja na ceste k životu s Bohom.

Z hľadiska pôstnej disciplíny platí konkrétne na rok 2018, že prvý deň Štyridsiatnice 12. 2. 2018 a Veľký piatok 30. 3. 2018 je prísny pôst,
ktorý zahŕňa zdržanlivosť od mäsa, zdržanlivosť od mliečnych a vaječných jedál
a pôstné obmedzenie ostatného jedla (trikrát jesť a len raz do sýtosti). Ďalej sa okrem piatkov zdržiavame mäsitých jedál aj v stredy.

Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života.

Zákon pôstu – zdržanlivosti od jedla (trikrát jesť a len raz do sýtosti) zaväzuje dospelých od 18. roku života do započatia 60. roku života.

Od pôstu i od zdržanlivosti od mäsa sú oslobodení: chorí, tehotné a dojčiace ženy, cestujúci, stravujúci sa vo verejných zariadeniach. Ak niekto nemôže dodržať pôstnu disciplínu, tak ju má možnosť legitímne nahradiť skutkom nábožnosti alebo skutkom lásky k blížnemu. Napríklad: modlitbou krížovej cesty, pôstneho molebenu, pôstnej večierne alebo bolestného ruženca či konkrétnou pomocou chorému alebo hmotnou pomocou núdznym … Odporúča sa aj zdržiavanie sa nadmerného hluku, televízie, fajčenia, prázdnych rečí atd‘. Ušetrený čas a často
i materiálne prostriedky potom obrátený človek venuje modlitbe a praktickej službe bratskej lásky.

Často sme svedkami, že ľudia okolo nás pozerajú na pôstnu disciplínu cirkvi
ako na prežitok a o pôstnom čase si myslia, že je to smutný čas. Opak je pravdou. Ježiš sa vyjadril o pôste takto: „A keď sa postite, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár„… (Mt 6, 16). Správne prežívaný pôstny čas je vskutku radostným časom a jeho umením je pri ovládaní a sebazapieraní zachovať úsmev na tvári.

Málo si uvedomujeme, že v životnej realite stojíme popri vlastnej žiadostivosti aj zoči-voči diablovi a jeho silám. Premôcť niektoré sily Zlého sa dá podľa evanjelia
len modlitbou a pôstom
(Mt 17, 21 ).

Ak nadobudneme k pôstu postoj ako k osvedčenému prostriedku duchovného boja, určite nám to pomôže na aréne nášho osobného zápasu medzi dobrom a zlom ostať silnými a zvíťaziť.

A zaiste pocítime mnohoraké dobrodenia pôstu pre zdravie duše i tela.

 


PRIKÁZANÉ SVIATKY V ROKU 2018

1. 1.

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

6. 1.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

25. 3.

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne

30.3.

Svätý a veľký piatok

2. 4.

Veľkonočný svetlý pondelok

10. 5.

Pánovo nanebovstúpenie

29. 6.

Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol

15. 8.

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

8. 12.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

25. 12.

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

26. 12.

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – Sv. rodina

Každá nedeľa

Každá nedeľa je dňom Kristovho vzkriesenia

tbody