Sväté liturgie a oznamy

——————————————————————————————————————

Sväté liturgie gréckokatolíckej Farnosti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopku, Bratislava – Petržalka
v  Kostole Svätej rodiny  na Námestí Jána Pavla II.  :

sa slávia pravidelne,  každú nedeľu o 15.30 hod.
(výnimky budú včas oznámené)

————————————————————————————————-

————————————————————————————————-

15. novembra 2019 – 24. decembra 2019 – Filipovka – čas duchovnej prípravy pred sviatkom Narodenia Pána Ježiša

V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitívne zavedený niekedy medzi 6. a 8. storočím, hoci o ňom máme zmienky už aj v 4. storočí. Názov „Filipovka“ získal preto, lebo sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa (14. novembra).
Začína sa 15. novembra a trvá do 24. decembra, teda štyridsať dní. Je jedným
zo štyroch pôstnych období v byzantskom obrade (Filipovka – Pôst pred Narodením Pána, Veľký pôst – Svätá Štyrydsiatnica, Apoštolský alebo Petro-pavlovský pôst a Pôst pred sviatkom Zosnutia presvätej Bohorodičky – Spasivka).

Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy miernejšie ako pravidlá pre Veľký štyridsaťdňový pôst pred Paschou. Gréckokatolíkov na Slovensku v súčasnosti viaže iba povinnosť zdržiavať sa mäsitých pokrmov v piatok. Na rozdiel
od Veľkého pôstu, Filipovka nemá vlastné liturgické predpisy.

————————————————————————————————-

  1. december 2019 – sobota

Veľké predvianočné spovedanie 15:00 – 17:00 h.

————————————————————————————————

  1. december 2019 – utorok

Predvečer narodenia Pána

Zdržanlivosť od mäsa + pôst!

Svätá liturgia sv. Bazila o 15:30 h.

  1. december 2019 – streda

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Svätá liturgia o 15:30 h. Po sv. liturgii bude myrovanie

  1. december 2019 – štvrtok
    Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke

Svätá liturgia o 15:30 h.

————————————————————————————————-

 


PRIKÁZANÉ SVIATKY V ROKU 2019

1. 1.

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

6. 1.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

25. 3.

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne

19.4.

Svätý a veľký piatok

22. 4.

Veľkonočný svetlý pondelok

30. 5.

Pánovo nanebovstúpenie

29. 6.

Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol

15. 8.

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

8. 12.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

25. 12.

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

26. 12.

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – Sv. rodina

Každá nedeľa

Každá nedeľa je dňom Kristovho vzkriesenia

tbody