Sväté liturgie a oznamy

——————————————————————————————————————

Sväté liturgie gréckokatolíckej Farnosti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopku, Bratislava – Petržalka
v  Kostole Svätej rodiny  na Námestí Jána Pavla II.  :

sa slávia pravidelne,  každú nedeľu o 15.30 hod.
(výnimky budú včas oznámené)


16.december 2017 – sobota    Veľké predvianočné spovedanie 15:00 – 17:00 h.

24.december 2017 – nedeľa    Predvečer narodenia Pána  Zdržanlivosť od mäsa!   Svätá liturgia o 15:30 h.  Polnočná koncelebrovaná sv. omša o 24:00 h.

25.december 2017 – pondelok NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA Svätá liturgia o 15:30 h. Po sv. liturgii bude myrovanie

26.december 2017 – utorok Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke Svätá liturgia o 15:30 h.

31. december 2017 – Sv. liturgia a poďakovanie o 15:30 

1. január 2018 – pondelok – Obrezanie Pána Sv. liturgia sv. Bazila Veľkého
a Myrovanie o 15:30

     – Akatist k presvätej Bohorodičky o 16:45

 

6. január 2018 – sobota – Bohozjavenie Pána Sv. liturgia a Veľké svätenie vody
aj Myrovanie o 15:30

 


PRIKÁZANÉ SVIATKY V ROKU 2018

1. 1.

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

6. 1.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

25. 3.

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne

30.3.

Svätý a veľký piatok

2. 4.

Veľkonočný svetlý pondelok

10. 5.

Pánovo nanebovstúpenie

29. 6.

Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol

15. 8.

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

8. 12.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

25. 12.

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

26. 12.

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – Sv. rodina

Každá nedeľa

Každá nedeľa je dňom Kristovho vzkriesenia

tbody