Sväté liturgie a oznamy

——————————————————————————————————————

Sväté liturgie gréckokatolíckej Farnosti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopku, Bratislava – Petržalka
v  Kostole Svätej rodiny  na Námestí Jána Pavla II.  :

sa slávia pravidelne,  každú nedeľu o 15.30 hod.
(výnimky budú včas oznámené)

————————————————————————————————-

————————————————————————————————-

  1. apríl 2019 – Sv. a Veľký štvrtok – Koncelebrovaná sv. omša o 18:00 h.
  1. apríl 2019 – Sv. a Veľký piatok Prikázaný sviatok | Zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec a PRÍSNY pôst. 

           Veľká večiereň o 13:00 h. s uložením plaščenice do Božieho hrobu

 

  1. apríl 2019 – Sv. a Veľká sobota – Modlitby hodiniek pri Božom hrobe o 10:00 h.

 

21. apríl 2019 – SV. A VEĽKÁ    NEDEĽA  PASCHY

         !!! Utiereň vzkriesenia o 5:00 h. !!! Po nej sv. liturgia požehnanie pokrmov

!!!!  Sv. liturgia o 15:30 nebude !!!!

 

  1. apríl 2019 – Svetlý pondelok – Prikázaný sviatok – Sv. liturgia o 11:00 h.

 

  1. apríl 2019 – Tomášova nedeľa – Sv. liturgia o 15:30 h.

————————————————————————————————-

————————————————————————————————-

 


PRIKÁZANÉ SVIATKY V ROKU 2019

1. 1.

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

6. 1.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

25. 3.

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne

19.4.

Svätý a veľký piatok

22. 4.

Veľkonočný svetlý pondelok

30. 5.

Pánovo nanebovstúpenie

29. 6.

Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol

15. 8.

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

8. 12.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

25. 12.

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

26. 12.

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – Sv. rodina

Každá nedeľa

Každá nedeľa je dňom Kristovho vzkriesenia

tbody