Sväté liturgie a oznamy

——————————————————————————————————————

Sväté liturgie gréckokatolíckej Farnosti blahoslaveného hieromučeníka Vasiľa Hopku, Bratislava – Petržalka
v  Kostole Svätej rodiny  na Námestí Jána Pavla II.  :

sa slávia pravidelne,  každú nedeľu o 15.30 hod.
(výnimky budú včas oznámené)

————————————————————————————————-

22 december 2018 – sobota -Veľké predvianočné spovedanie15:00 – 17:00 h.

24 december 2018 – pondelok – Predvečer narodenia Pána        Zdržanlivosť od mäsa + pôst! – Svätá liturgia sv. Bazila o 15:30 h.

25 december 2018 – utorok

NARODENIE NÁŠHO PÁNA, BOHA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA

Svätá liturgia o 15:30 h. Po sv. liturgii bude myrovanie

26 december 2018 – streda
Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke –Svätá liturgia o 15:30 h.

1 január 2019 –Utorok– Prikázaný sviatok. Obrezanie Pána Ježiša Krista
a Pamiatka sv. Bazila Veľkého – Svätá liturgia (sv. Bazila) o 15:30 h. Po sv. liturgii bude myrovanie. Pred sv. liturgiou bude poďakovanie za uplynulý rok.

 

6 január 2019 – Nedeľa – Prikázaný sviatok. Sväté Bohozjavenie nášho Pána

Svätá liturgia   o 15:30 h. Jordánske svätenie vody

 

————————————————————————————————-

 


PRIKÁZANÉ SVIATKY V ROKU 2018

1. 1.

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

6. 1.

Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

25. 3.

Zvestovanie našej presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne

30.3.

Svätý a veľký piatok

2. 4.

Veľkonočný svetlý pondelok

10. 5.

Pánovo nanebovstúpenie

29. 6.

Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol

15. 8.

Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

8. 12.

Počatie presvätej Bohorodičky svätou Annou

25. 12.

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

26. 12.

Zhromaždenie k presvätej Bohorodičke – Sv. rodina

Každá nedeľa

Každá nedeľa je dňom Kristovho vzkriesenia

tbody