Kontakt

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Sv. Rodiny – Petržalka II.

Poštová adresa:

Námestie Jána Pavla II. 1
851 02 BRATISLAVA 5

Ďalšia možnosť korešpondencie s farským úradom:
P.O.BOX 87
851 02 BRATISLAVA 5

Website: www.svatarodina.fara.sk

Email: svatarodina@gmail.com

Telefón: 02 / 6381 1695 (kancelária farského úradu)

0907 / 712 984 (farár-moderátor, PhDr. Juraj Vittek, PhD.), juraj.vittek@gmail.com, www.jurajvittek.sk
0917 / 350 303 (farár Mgr. Andrej Šottník, školský dekan), dekyno69@gmail.com

Úradné hodiny:

Pondelok, Streda, Piatok: 16.00h-17.00h.

Bankové spojenie:

Bežný účet: SK5509000000005031734624 (Slovenská sporiteľňa)

4000705105/3100 (Volksbank Slovensko)

IČO: 31752551

DIČ: 2022797172

Dopravné spojenie:

Kostol Svätej Rodiny sa nachádza na Námestí Jána Pavla II. neďaleko budovy Technopol.
Do kostola je možné sa dostať:
– autobusom č. 88 z autobusovej stanice Mlynské Nivy, je potrebné vystúpiť na zastávke Ekonomická univerzita a potom ďalej autobusom č. 98, je potrebné vystúpiť na zastávke Technopol
– autobusom č. 93 z Hlavnej stanice, je potrebné vystúpiť na zastávke Jiráskova a pokračovať ďalej po Pajštúnskej ulici
– autobusom č. 94 z Blumentálu (cez Zochovu, Aupark, ŽST Petržalka), je potrebné vystúpiť na Jiráskovej a pokračovať ďalej po Pajštúnskej ulici
– autobusom č. 96 z Letiska, je potrebné vystúpiť na zastávke Markova a pokračovať peši ku kostolu popri skateparku
– autobusom č. 83 z centra mesta (Zochova, Aupark), je potrebné vystúpiť na zastávke Bradáčova alebo Technopol a pokračovať pešo cez mŕtve rameno Dunaja ku kostolu