Čo patrí do našej farnosti

Ulice patriace do našej farnosti

 

Ambroseho

Nám. hraničiarov

Andrusovova

Nám. Jána Pavla II.

Bradáčova

Osuského

Brančská

Pajštúnska

Bratská

Panónska cesta

Čapajevova

Prokofievova

České nám.

Romanova

Dudova

Rovniankova

Fedinova

Smolenická

Gessayova

Starhradská

Holíčska

Starohájska

Hrobákova

Ševčenkova

Iľjušinova

Švabinského

Kolmá

Tematínska

Kutlíkova

Topoľčianska

Markova

Tupolevova

Nám. republiky

 

Školy patriace do farnosti

(Hrubým písmom sú vyznačené školy, kde prebieha výučba Náboženskej výchovy)
Základná škola, Dudova 2
Obchodná akadémia, Dudova 4
Obchodná akadémia, Hrobákova 11
Základná škola, Gessayova 2
Vysoká škola manažmentu, Švabinského 17
Základná škola, Prokofievova 5
Odborné učilište, Švabinského 7
Základná škola, Tupolevova 20
Súkromná obchodná akadémia, Holíčska 2
Základná škola, Holíčska 50
Ekonomická univerzita, Fakulta ekonomiky a podnikania, Tematínska 10
Študentský domov Ekonomickej univerzita, Starohájska 4, 6

 

Do našej farnosti patria aj nasledovné zdravotnícke, kultúrne a sociálne zariadenia

Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
Zdravotné stredisko, Rovniankova 1
Zdravotné stredisko, Fedinova 9
Sanatórium, Osuského 10
Dom Betlehem, Misionárky lásky, Rovniankova 10
DSS Rafael, Kutlíkova 15