Kontaktné informácie

Poštová adresa:

Námestie Jána Pavla II. 1
851 02 BRATISLAVA 5

Ďalšia možnosť korešpondencie s farským úradom:
P.O.BOX 87
851 02 BRATISLAVA 5

Website: www.svatarodina.fara.sk

Email: svatarodina@gmail.com

Telefón:

02 / 6381 1695 (kancelária farského úradu)

0907 / 712 984 (farár-moderátor, PhDr. Juraj Vittek, PhD.), juraj.vittek@gmail.com, www.jurajvittek.sk
0917 / 350 303 (farár Mgr. Andrej Šottník, školský dekan), dekyno69@gmail.com

Bankové spojenie:

Bežný účet: SK5509000000005031734624 (Slovenská sporiteľňa)

4000705105/3100 (Volksbank Slovensko)

IČO:

31752551

DIČ:

2022797172