Oratórium sv. Filipa Nériho

Dňa 24. októbra 2010 bola oficiálne ustanovená formačná komunita Oratória svätého Filipa Nériho na Slovensku dekrétom podpísaným generálnym prokurátorom Konfederácie Oratórií svätého Filipa Neriho v Ríme, otcom Edoardom A. Cerrato-m, C. O. Stalo sa tak so súhlasom Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa-metropolitu. Viac na webstránke www.oratoriani.sk.