Aktuality pre prvoprijímajúce deti

Dátum slávnosti prvého svätého prijímania sme s rodičmi dohodli na 20. mája 2018 o 11.00h (turíčna nedeľa). S rodičmi sme sa dohodli, že deti budú počas slávnosti prvého svätého prijímania oblečené do rovnošiat, ktoré každému dieťaťu na mieru zapožičiame od firmy na to špecializovanej. V stredu 9. mája po detskej sv. omši budú deťom vzaté miery na rovnošatu, ktorú budú mať počas slávnosti sv.prijímania. Vo štvrtok 10. mája a v piatok 11. mája bude od 17.00h v kostole skúška prvoprijímajúcich na samotnú slávnosť prvého svätého prijímania. Prosíme, aby všetky deti boli prítomné! 

Všetky deti našej farnosti vo veku od 7-13 rokov pozývame na farský letný detský tábor LAB-oratórium. Túto formu kresťanského tábora plného kreativity, príťažlivosti, kultúrnej bohatosti, kresťanského obsahu pripravujeme s naším tímom mladých. S týmto