Aktuality pre prvoprijímajúce deti

Prvá detská omša v tomto školskom roku bude v stredu 3. októbra 2018.

Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, cez týždeň v sakristii po sv. omšiach alebo si ju môžete stiahnuť tu. Je potrebné, aby vyplnenú