Aktuality pre prvoprijímajúce deti

Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí v tomto roku bolo v stredu, 11. októbra 2017, o 18.00h pri detskej sv. omši v kostole Svätej rodiny. Po svätej omši sa uskutočnilo stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí. S rodičmi sme sa dohodli, že deti budú počas slávnosti prvého svätého prijímania oblečené do rovnošiat, ktoré každému dieťaťu na mieru zapožičiame od firmy na to špecializovanej. Bližšie informácie včas rodičom dodáme. Dátum slávnosti prvého svätého prijímania ešte nemáme, ale orientačne sa bude pohybovať niekedy v prvej polovici mája. Dohodneme sa na ňom s rodičmi na stretnutí pred Vianocami. O ďalších stretnutiach s rodičmi budeme priebežne informovať. Prosíme rodičov, aby sledovali priebežne informácie na tejto stránke.

Videoalbum (JuVi):V utorok 31. októbra 2017, v predvečer sviatku Všetkých svätých, sme v našej farnosti Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke opäť pripravili "Večer svätých" pre deti. V Pastoračnom centre sa zhromaždilo viac ako sto detí s rodičmi
Je možné požiadať o pripustenie dieťaťa k sviatostnému životu. Prihlášky k prvému svätému prijímaniu môžete dostať na farskom úrade osobne v čase úradných hodín, cez týždeň v sakristii po sv. omšiach alebo si ju môžete stiahnuť tu. Je potrebné, aby vyplnenú