Bodovanie odpovedí

Na konci každej stredajšej sv. omše kňaz dáva otázku do budúceho týždňa. PODPÍSANÚ odpoveď na otázku vložíte pred nasledujúcou stredajšou detskou omšou do košíka, ktorý je umiestnený vpredu pred oltárom. Na konci detskej omše sa potom vylosuje výherca, pričom všetci, ktorí odpovedali správne, dostávajú 1 bod, pri čiastočne správnych odpovediach dostávajú 0,5 bodov. Po získaní každých 10 bodov bude dieťa odmenené za horlivosť.

Otázka do budúceho týždňa:
Kedy sa začína liturgický rok?

Otázka z minulého týždňa: V ktorom meste v Anglicku prežil John Henry Newman väčšinu svojho života?
Odpoveď: Birmingham alebo Edgaston.


Upozornenie:

Neuznávame odpovede vytlačené na počítači ani odpovede napísané rodičmi.
Neuznávame dodatočne odovzdané odpovede.
Neuznávame odpovede posielané e-mailom ani SMS správou.
Neuznávame odpovede (omylom) napísané do slovníčka Kresťanko.

PRIEZVISKO A MENO BODY
Benčíková Andrea 1
Berkeš Samuel 1,5
Bokorová Kristína 1
Boháč Benjamín 0,5
Fekete Max 1,5
Florišová Kamila 24,5
Frankovičová Natália 1,5
Fuseková Sarah Nelly 1
Horňanská Katarína 2
Horňanský Andrej 1
Horňanský Marek 2
Hrebeňaková Natália 1,5
Chromíková Monika 2
Chudíková Veronika 2
Ichmannová Miroslava 1
Jonatová Sofia 1,5
Kolárik Matúš 1
Leščinská Ema 2
Macková Karolína 0,5
Mačuga Michal 1,5
Martincová Nina 1,5
Matlovičová Katarína 1
Maťaš Sebastián 2
Málek Richard 1
Mezeyová Mária Anna 1
Mihalecová Sofia 1
Miko Marco 1,5
Mikulášik Filip 1
Mizerák Viktor 1
Mužilová Lea 2
Ožvald Martin 1
Pavle Matúš 2
Pehaničová Laura 2
Petričková Eliška 0,5
Petrovič Jozef 2
Pokorný Oliver 0,5
Požgay Benjamín 1
Prášil Kristián 1
Prokšová Linda 1
Puhová Nella 1
Rebrošová Michaela 1,5
Rzavská Rebeka 1,5
Skalková Kristína 1
Slobodová Nela 1,5
Svobodová Sofia Suzane 0,5
Šimek Dominik 1
Šiškovičová Dorota 17
Šiškovičová Rebeka 15